Trwa ładowanie...
d45sdtf
d45sdtf
espi

INSTALKRK - Ustanowienie hipoteki (28/2011)

INSTALKRK - Ustanowienie hipoteki (28/2011)
Share
d45sdtf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INSTALKRK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipoteki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, że w dniu 15.07.2011 roku otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych o wpisaniu w dniu 30.05.2011 roku w Dziale IV Ksiąg Wieczystych hipoteki umownej łącznej do kwoty 5 mln złotych na: ?- nieruchomości gruntowej, położonej w Krakowie, w rejonie ul. Domagały, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/00350332/9, - prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Krakowie, w rejonie ul. Domagały, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/00341251/1, - prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Krakowie, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/00452984/9, ?- 1/10000 udziału w prawie użytkowania wieczystego w nieruchomości gruntowej, położonej w
Krakowie, w rejonie ul. Domagały, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/00273123/7, ustanowionej na rzecz Banku PKO BP S.A. w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie, na podstawie oświadczenia Spółki Instal Kraków S.A. o ustanowieniu hipoteki z dnia 17.02.2011 roku celem zabezpieczenia roszczeń PKO BP S.A. wynikającej z Umowy ramowej o udzielenie gwarancji. Maksymalna wartość wierzytelności zabezpieczonej odpowiada oznaczonej sumie najwyższej hipoteki w wysokości 5 mln zł. Wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Instal Kraków S.A. aktywów obciążonych ograniczonym prawem rzeczowym wynosi netto 5.140,7 tys. zł. O podpisaniu aneksu zwiększającego wartość w/w Umowy ramowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2011. Nie występują powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono hipotekę i osobami nim zarządzającymi. Podstawę przekazania
informacji stanowi spełnienie kryterium przekroczenia równowartości kwoty 1 mln euro przeliczonej na złote według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia 15.07.2011 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INSTAL KRAKÓW SA
(pełna nazwa emitenta)
INSTALKRK Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-732 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Konstantego Brandla 1
(ulica) (numer)
(012) 652 21 01 012 653 21 97
(telefon) (fax)
marketing@instalkrakow.pl www.instalkrakow.pl
(e-mail) (www)
679-008-54-87 350564042
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-15 Rafał Rajtar Członek Zarządu
2011-07-15 Rafał Markiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45sdtf

Podziel się opinią

Share
d45sdtf
d45sdtf