Trwa ładowanie...
d6bm21m
d6bm21m
espi

INSTALKRK - Zawarcie znaczącej umowy (28/2014)

INSTALKRK - Zawarcie znaczącej umowy (28/2014)
Share
d6bm21m

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INSTALKRK | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, że w dniu 10.10.2014 roku podpisał umowę, na mocy której Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "CHEMOBUDOWA-KRAKÓW" S. A. z siedzibą w Krakowie (Chemobudowa) przyjmuje do realizacji Inwestycję polegającą na kompleksowym wykonaniu ?Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, miejscami postojowymi, dojazdami oraz infrastrukturą techniczną? przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie. Termin zakończenia realizacji umowy określony został na 31.01.2016 roku, natomiast wartość umowy wyniosła 33,3 mln zł netto. Instal Kraków S.A. może dochodzić kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub jej części, za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Chemobudowy oraz za każdy dzień przerwy w robotach trwającej ponad 7 dni, powstałej z przyczyn zawinionych przez Chemobudowę. Chemobudowa może dochodzić kar umownych w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po
stronie Instal Kraków S.A. Strony mogą dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. Kryterium uznania umowy za znaczącą była wartość kapitałów własnych emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INSTAL KRAKÓW SA
(pełna nazwa emitenta)
INSTALKRK Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-732 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Konstantego Brandla 1
(ulica) (numer)
(012) 652 21 01 012 653 21 97
(telefon) (fax)
marketing@instalkrakow.pl www.instalkrakow.pl
(e-mail) (www)
679-008-54-87 350564042
(NIP) (REGON)
d6bm21m

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Rafał Rajtar Członek Zarządu
2014-10-10 Paweł Kłósek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6bm21m

Podziel się opinią

Share
d6bm21m
d6bm21m