Trwa ładowanie...
d35zctw

INSTALKRK - Zawiadomienie o przekroczeniu 20% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (36...

INSTALKRK - Zawiadomienie o przekroczeniu 20% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (36/2010)

Share
d35zctw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INSTALKRK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przekroczeniu 20% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, iż w dniu 18.11.2010 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Piotra Juszczyka, Prezesa Zarządu Instal Kraków S.A., że w wyniku nabycia w dniu 17.11.2010 roku na podstawie umów cywilno-prawnych akcji imiennych (uprzywilejowanych co do głosu) posiadany przez Pana Piotra Juszczyka udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce Instal Kraków S.A. przekroczył 20%.Ilość akcji i głosów posiadanych przez Pana Piotra Juszczyka przed i po nabyciu akcji imiennych przedstawia się następująco:Stan przed nabyciem (przed 17.11.2010r)Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach na WZ(szt.) zakładowym na WZ z posiadanych akcjiAkcje imienne serii A 464 200 6,37% 2 321 000 19,89%Akcje na okaziciela 11 299 0,16% 11 299 0,10%Razem akcji 475 499 6,53% 2 332 299 19,99%Aktualny stan (od 17.11.2010r)Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach na WZ(szt.) zakładowym na WZ z posiadanych akcjiAkcje imienne serii A 465 400 6,39% 2 327 000 19,94%Akcje na okaziciela 11 299
0,16% 11 299 0,10%Razem akcji 476 699 6,54% 2 338 299 20,04% | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35zctw

| | | INSTAL KRAKÓW SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INSTALKRK | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-732 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Konstantego Brandla | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (012) 652 21 01 | | 012 653 21 97 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | marketing@instalkrakow.pl | | www.instalkrakow.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 679-008-54-87 | | 350564042 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Rafał Rajtar Członek Zarządu
2010-11-19 Rafał Markiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35zctw

Podziel się opinią

Share
d35zctw
d35zctw