Trwa ładowanie...
d4g8xik
d4g8xik
espi

INSTALLUB - zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta (14/2011)

INSTALLUB - zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta (14/2011)
Share
d4g8xik

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INSTALLUB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "INSTAL LUBLIN" S.A. w Lublinie ("Emitent"), na podstawie art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") , informuje, że w dniu 8 lutego 2011 r. został zawiadomiony przez Petrofox S.A. (societé anonyme), z siedzibą w Luksemburgu ("Petrofox"), Edwarda Tyrna i Wojciecha Góreckiego, że: (1) w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta, ogłoszonego w trybie art. 73 ust. 2 pkt 1) Ustawy, w dniu 29 grudnia 2010 r., wspólnie przez Petrofox, Wojciecha Góreckiego i Edwarda Tyrna, ("Wezwanie"), Petrofox, jako jedyny nabywający akcje w wyniku Wezwania, nabył 125.775 akcji Emitenta, (2) transakcja nabycia wyżej wymienionych akcji objętych zapisami nastąpiła w dniu 4 lutego 2011 r., a rozliczenie nabycia tych akcji nastąpiło w dniu 7 lutego 2011 r., (3) w wyniku Wezwania Petrofox, jako jedyny nabywający akcje, osiągnął 64,09% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu Emitenta, (4) w wyniku Wezwania Petrofox, Edward Tyrna i Wojciech Górecki, jako wzywający osiągnęli łącznie 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PIP INSTAL LUBLIN SA
(pełna nazwa emitenta)
INSTALLUB Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-328 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Lucyny Herc 9
(ulica) (numer)
081 744 00 31 081 744 16 07
(telefon) (fax)
office@instal.com.pl instal.com.pl
(e-mail) (www)
712-015-76-18 430046288
(NIP) (REGON)
d4g8xik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Przemysław Milczarek Prezes Zarządu Przemysław Milczarek
2011-02-09 Robert Protyński Członek Zarządu Robert Protyński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4g8xik

Podziel się opinią

Share
d4g8xik
d4g8xik