Trwa ładowanie...
d16t4kv

INTAKUS S.A. - Podpisanie listów intencyjnych. (63/2012)

INTAKUS S.A. - Podpisanie listów intencyjnych. (63/2012)

Share
d16t4kv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 63 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTAKUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie listów intencyjnych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej (Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 20 listopada 2012 r. dwóch listów intencyjnych w celu ustalenia zasad i warunków restrukturyzacji Spółki z udziałem Inwestorów oraz przeprowadzenia due dilligence. Spółka jednocześnie informuje, iż przygotowanie due dilligence zostanie sfinansowane przez inwestorów. Bieżąca działalność spółki w okresie jego przygotowania, jednakże najpóźniej do końca marca 2013 rok zostanie sfinansowana przez Inwestorów, w kwocie nie wyższej niż 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Jednocześnie Spółka zaznacza, iż listy intencyjne nie tworzą żadnych dalszych zobowiązań,a zobowiązania z nich wynikające nie będą rodziły odpowiedzialności Inwestorów w wypadku odstąpienia od ich realizacji, co nie jest warunkowane dodatkowymi przesłankami. Publikacja informacji o Inwestorach na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, zostaje wstrzymana do dnia 30 marca 2012 roku, tj. do obecnie zakładanego terminu zakończenia ww. negocjacji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16t4kv

| | | INTAKUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTAKUS S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 51-114 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Obornicka | | 131 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 326 60 81 | | (71) 326 60 86 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | intakus@intakus.pl | | www.intakus.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 898-10-51-431 | | 930175372 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-21 Ireneusz Radaczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16t4kv

Podziel się opinią

Share
d16t4kv
d16t4kv