Trwa ładowanie...
d4mg85y
d4mg85y
espi

INTAKUS S.A. - Przełożenie terminu ogłoszenia postanowienia w sprawie zatwierdzenia układu (37/2013)

INTAKUS S.A. - Przełożenie terminu ogłoszenia postanowienia w sprawie zatwierdzenia układu (37/2013)
Share
d4mg85y
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-17
Skrócona nazwa emitenta
INTAKUS S.A.
Temat
Przełożenie terminu ogłoszenia postanowienia w sprawie zatwierdzenia układu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 czerwca 2013 roku, Sąd Rejonowy dla Wrocławia ? Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych na rozprawie zawiadomił o przełożeniu terminu ogłoszenia postanowienia w sprawie dotyczącej zatwierdzenia układu Spółki z wierzycielami, na dzień 21 czerwca 2013 na godzinę 12.30 w sali nr 6 w budynku Sądu przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. O wyniku Spółka poinformuje w raporcie bieżącym, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTAKUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTAKUS S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-112 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jugosłowiańska 65d
(ulica) (numer)
71 327 55 11 71 352 63 21
(telefon) (fax)
intakus@intakus.pl www.intakus.pl
(e-mail) (www)
898-10-51-431 930175372
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Ireneusz Radaczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mg85y

Podziel się opinią

Share
d4mg85y
d4mg85y