Trwa ładowanie...
d35joux

INTEGER.PL S.A. - Zmiana statutu oraz tekst jednolity. (8/2013)

INTEGER.PL S.A. - Zmiana statutu oraz tekst jednolity. (8/2013)

Share
d35joux

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTEGER.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana statutu oraz tekst jednolity. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w związku z dokonaniem przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS dnia 21 stycznia 2013r. wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS, zgodnie z którym nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału Spółki treść § 8 ust. 1 ? 2 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: "1. Kapitał zakładowy wynosi 5.937.745,00 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć) złotych. 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: a. 3.083.500 (trzy miliony osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; b. 111.934 (sto jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; c. 535.708 (pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. d. 656.603 (sześćset
pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. e. 1.550.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E." otrzymał następujące brzmienie: "1. Kapitał zakładowy wynosi 6.238.748,00 (sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści osiem) złotych. 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: a. 3.083.500 (trzy miliony osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; b. 111.934 (sto jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; c. 535.708 (pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. d. 656.603 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. e. 1.550.000 (jeden
milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, f. 301.003 (trzysta jeden tysięcy trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda" W załączeniu zostaje przekazany tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zał RB 8.pdf | Tekst jednolity | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35joux

| | | INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTEGER.PL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-624 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Malborska | | 130 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 12) 619 98 00 | | (0 12) 619 98 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@integer.pl | | www.integer.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6782881784 | | 356590980 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Rafał Brzoska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35joux

Podziel się opinią

Share
d35joux
d35joux