Trwa ładowanie...
d4n21qw
espi

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości (36/2014)

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości (36/2014)
Share
d4n21qw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTERBUD-LUBLIN S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2014 z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zawarcia umowy ustanowienia hipoteki (Umowa) Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent), informuje iż w dniu 12 listopada 2014 roku otrzymał z Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych, zawiadomienie o dokonaniu w dniu 5 listopada 2014 roku wpisu hipoteki umownej do kwoty 10 mln zł na nieruchomości należącej do spółki zależnej od Emitenta RUPES Sp. z o.o. (RUPES), położonej w Lublinie przy ul. Żwirki i Wigury i Al. Racławickiej w Lublinie, na której RUPES zrealizował inwestycję polegającą na budowie budynku usługowo-mieszkalnego z garażem podziemnym. Hipoteka umowna o której mowa powyżej została zawarta jako zabezpieczenie wierzytelności Emitenta z tytułu umów pożyczek udzielonych przez Emitenta RUPES, które na dzień zawarcia Umowy wynosiły 7,1 mln zł, o czym Emitent informował w ww. raporcie bieżącym. Wartość ewidencyjna nieruchomości w księgach rachunkowych RUPES wynosi 26,25 mln zł. Emitent
informuje, iż RUPES jest podmiotem w 100% zależnych od Emitenta. Jednocześnie nie istnieją powiązania osobowe pomiędzy Emitentem a RUPES. Jako kryterium uznania nieruchomości, na której ustanowiono przedmiotową hipotekę, za aktywo o znacznej wartości Emitent przyjął 10% kapitałów własnych Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?]. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERBUD-LUBLIN S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-207 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Turystyczna 36
(ulica) (numer)
(81) 7463407 (81) 7464465
(telefon) (fax)
info@interbud.com.pl www.interbud.com.pl
(e-mail) (www)
712-015-22-42 008020841
(NIP) (REGON)
d4n21qw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Marek Borowiec Prezes Zarządu
2014-11-12 Krzysztof Jaworski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4n21qw

Podziel się opinią

Share
d4n21qw
d4n21qw