Trwa ładowanie...
d4n9tr7

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (29/2011)

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (29/2011)

Share
d4n9tr7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERBUD-LUBLIN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §13 ust. 2 lit. ł) Statutu Spółki, dokonała wyboru spółki DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Al. J. Piłsudskiego 1a, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 232 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Interbud-Lublin S.A. do podpisania umowy z wybranym podmiotem. Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas wykonania przedmiotu umowy. Spółka korzystała z usług wybranego podmiotu w zakresie: - przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2011 roku, - badania sprawozdania finansowego Spółki za okres 1 stycznia -31
grudnia 2010, - badania historycznych informacji finansowych Spółki za okres 1 stycznia -31 grudnia 2009 wraz z danymi porównywalnymi za okres 31 grudnia 2007 ? 31 grudnia 2008 oraz za okres 1 stycznia -31 grudnia 2007, - badania statutowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 1 stycznia ? 31 grudnia 2009, - badania statutowego sprawozdania finansowego za okres 31 grudnia 2007 ? 31 grudnia 2008, - badania statutowego sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych Interbud Sp. z o.o. w Lublinie (prawnego poprzednika Emitenta) za okres 1 stycznia ? 30 grudnia 2007, - przygotowania raportu ze sprawdzenia prognozowanych informacji finansowych za lata 2010 i 2011 dla akcjonariuszy, Rady Nadzorczej, Zarządu Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4n9tr7

| | | INTERBUD - LUBLIN Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTERBUD-LUBLIN S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-207 | | Lublin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Turystyczna | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (81) 746 34 07 | | (81) 746 44 65 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@interbud.com.pl | | www.interbud.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 712-015-22-42 | | 008020841 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Krzysztof Jaworski Prezes Zarządu
2011-11-25 Jacek Drozd Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4n9tr7

Podziel się opinią

Share
d4n9tr7
d4n9tr7