Trwa ładowanie...
d4b0mme
espi
11-12-2014 17:07

INTERCARS - Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję. (34/2014)

INTERCARS - Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję. (34/2014)

Share
d4b0mme

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTERCARS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Inter Cars S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 11 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki, w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 1 grudnia 2014 roku uchwały nr 3 w sprawie zmiany statutu Spółki (?Uchwała NWZ?), która przewiduje w szczególności zmianę § 11 ust. 2 zdanie 1 Statutu Spółki polegającą na zmianie długości kadencji Zarządu Spółki z dotychczasowych trzech lat na cztery lata, z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki zmian Statutu Spółki wynikających z Uchwały NWZ (?Dzień Rejestracji?) postanowiła odwołać wszystkich dotychczasowych członków Zarządu Spółki obecnej kadencji oraz również z Dniem Rejestracji, z chwilą następującą bezpośrednio po odwołaniu członków Zarządu obecnej kadencji, postanowiła powołać na okres nowej wspólnej czteroletniej kadencji Zarząd Spółki w niezmienionym składzie, tj. członków Zarządu w osobach: Robert Kierzek, Krzysztof Soszyński, Krzysztof Oleksowicz, Witold Kmieciak oraz Wojciech Twaróg. Ponadto, decyzją
Rady Nadzorczej, Robert Kierzek nadal będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu, zaś Krzysztof Soszyński nadal będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars oraz nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych w stosunku do Grupy Kapitałowej Inter Cars jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółek kapitałowych, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Ponadto, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami nie są oni wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS . Życiorysy członków Zarządu: Robert Kierzek ? Prezes Zarządu Z firmą Inter Cars S.A. związany od początku jej istnienia. Od czerwca 2010 roku Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (specjalność: samochody i ciągniki). Związany z firmą od początku jej
istnienia. W latach 1992-1996 pracował, jako sprzedawca w Inter Cars s.c. Od roku 1996 przez dwa lata pełnił funkcję kierownika działu zamówień. W 1998 r. objął stanowisko dyrektora ds. handlowych. Od 2001 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Inter Cars S.A. Od 2002 roku do chwili obecnej członek zarządu Q-Service Sp. z o.o. Wielki miłośnik piłki nożnej, aktywnie uprawiający ten sport. Zawodnik piłkarskiej drużyny złożonej z pracowników Inter Cars S.A Krzysztof Soszyński ? Wiceprezes Zarządu Absolwent Politechniki Warszawskiej. W Inter Cars S.A optymalizuje działania biznesowe, skupia się na innowacyjności, a także kreuje strategię firmy i nadzoruje zagraniczne spółki zależne. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Produkcji. Ukończył także studia doktoranckie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Krzysztof Soszyński od początku swojej kariery zawodowej związany jest z rynkiem części i akcesoriów motoryzacyjnych. Swoją działalność rozpoczął w 1996, jako przedstawiciel
handlowy. Od 2000 roku związany z Inter Cars SA. W 2001 r. został powołany na Członka Zarządu Inter Cars S.A. (od 2004 odpowiedzialny za sprzedaż), a w 2008 roku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. W swojej działalności biznesowej koncentruje się na optymalizacji działań biznesowych, innowacyjności oraz kreowaniu strategii firmy, a także nadzorowaniu zagranicznych spółek zależnych. W swoim dorobku ma również udział w pozyskaniu inwestora finansowego dla spółki i wprowadzeniu Inter Cars S.A. w roku 2004 na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Krzysztof Oleksowicz ? Członek Zarządu Współzałożyciel Inter Cars s.j. Przez 20 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Pasjonat motoryzacji. Absolwent filozofii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). W latach 70-tych jeździł do Niemiec, by tam pracować w warsztacie samochodowym. W latach 1978-1979 pracował jako mechanik w Bazie Usług Transportowych. W latach 1980-1986 rozpoczął swoja działalność
gospodarczą Pomoc Drogowa oraz uczestniczył w wyprawach wysokogórskich. Od 1990 roku współzałożyciel Inter Cars s.j., gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Po przekształceniu w spółkę akcyjną do roku 2010 nadal pełnił funkcję Prezesa Zarządu, zachowując jednocześnie największy pakiet akcji. Od 2010 roku pełni funkcję Członka Zarządu, kreując strategię firmy. Pasjonat motoryzacji i wszystkiego, co z tym związane. Posiada aktywną licencję rajdową, dzięki czemu bierze udział w rajdach samochodowych. Drugą dyscypliną sportową, której Krzysztof Oleksowicz oddaje się z równą pasją, jest golf. Witold Kmieciak - Członek Zarządu Członek Zarządu Inter Cars S.A. od sierpnia 2012 roku. Odpowiedzialny za Rynek Samochodów Ciężarowych. Absolwent Politechniki Warszawskiej. W swoim bogatym doświadczeniu zawodowym ma pracę na uczelni wyższej (Politechnika Warszawska) jak i w przemyśle, w tak renomowanych firmach jak Schreder i ThyssenKrupp. Przez 14 lat był dyrektorem polskiego przedstawicielstwa ZF Services, jednego głównych
dostawców Inter Cars S.A. Witold Kmieciak jest prezesem zarządu spółki Feber Sp. z o. o. z siedzibą w Sieradzu. Witold Kmieciak pełni funkcję Członka Zarządu Inter Cars S.A. od 28 sierpnia 2012 r. W ramach swoich obowiązków jest odpowiedzialny za rynek samochodów ciężarowych. Wojciech Twaróg - Członek Zarządu Od lipca 2013 roku Członek Zarządu Inter Cars S.A. Z rynkiem części i usług motoryzacyjnych związany od początku swojej kariery zawodowej. Z wykształcenia fizyk, absolwent Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (dawniej Wyższa Szkoła Pedagogiczna). Od początku swojej kariery zawodowej związany z niezależnym rynkiem części i usług motoryzacyjnych. W latach 1996-2006 pracował w JC Auto S.C. ? Jadwiga Turbiarz, tj. u największego dystrybutora JC Auto S.A., jako dyrektor zarządzający. Następnie, w roku 2006 w wyniku przejęcia przez JC Auto S.A. dotychczasowego pracodawcy, objął stanowisko kierownika sprzedaży w grupie JC Auto S.A. W wyniku fuzji w roku 2008 pomiędzy JC Auto S.A. i Inter Cars S.A zajął
stanowisko kierownika rynku samochodów osobowych w Inter Cars S.A., by w roku 2011 awansować na dyrektora odpowiedzialnego za cały obszar sprzedaży krajowej rynku samochodów osobowych, które to stanowisko piastuje do dziś. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b0mme

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTER CARS SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTERCARS | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-903 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Powsińska | | 64 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 714-19-16 | | 714-19-18 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | bzarzadu@intercars.com.pl | | intercars.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 118-14-52-946 | | 014992887 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-11 Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu
2014-12-11 Piotr Zamora Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b0mme
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4b0mme
d4b0mme