Trwa ładowanie...
dzkoc15
espi

INTERCARS - Zawiadomienie o transakcji osoby zobowiązanej (5/2013)

INTERCARS - Zawiadomienie o transakcji osoby zobowiązanej (5/2013)
Share
dzkoc15

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERCARS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcji osoby zobowiązanej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Wypełniając obowiązek wynikający z art. 160 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005, Nr 183, poz. 1538) Inter Cars S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymała od trzech Członków Zarządu - Krzysztofa Soszyńskiego, Roberta Kierzka i Wojciecha Milewskiego zawiadomienia o zbyciu przez nich łącznie 70.000 akcji spółki. Zbycie akcji nastąpiło w dniu 22.01.2013 r. w transakcjach pakietowych, dla 30.000 akcji Krzysztofa Soszyńskiego i 30.000 akcji Wojciecha Milewskiego po cenie 85,00 złotych. (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) za jedną akcję i 10.000 akcji Roberta Kierzka w transakcji sesyjnej po cenie 86,94 złotych (słownie: osiemdziesiąt sześć złotych 94/100) za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 5.969.400 złotych (słownie: pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta). Po ww. transakcjach członkowie Zarządu posiadają następujące Ilości akcji: 1. Robert Kierzek ? 29.834 akcji, 2. Krzysztof Soszyński
? 9.834 akcji, 3. Wojciech Milewski ? 2.500 akcji, Zbycie części akcji przez ww. członków Zarządu jest konsekwencją realizacji programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej wprowadzonego w Spółce w 2006 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTER CARS SA
(pełna nazwa emitenta)
INTERCARS Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-903 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powsińska 64
(ulica) (numer)
714-19-16 714-19-18
(telefon) (fax)
bzarzadu@intercars.com.pl intercars.com.pl
(e-mail) (www)
118-14-52-946 014992887
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Robert Kierzek Prezes Zarządu
2013-01-25 Wojciech Milewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzkoc15

Podziel się opinią

Share
dzkoc15
dzkoc15