Trwa ładowanie...
dr1q1yr
dr1q1yr
espi

INTERFERIE S.A. - Informacja na temat członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą w dniu 16....

INTERFERIE S.A. - Informacja na temat członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą w dniu 16.03.2012 r. (12/2012)
Share
dr1q1yr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERFERIE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja na temat członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą w dniu 16.03.2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje w załączeniu informacje na temat członków Zarządu powołanych na posiedzeniu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. w dniu 16.03.2012 roku. Arkadiusz Miszuk (45 lat) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 1986 ? 1992 Akademia Ekonomiczne we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, magister ekonomii. Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 2009-2012 ? Telefonia DIALOG S.A. ? gdzie pełnił funkcje: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, członka Zarządu; 2006 ? 2009 ? WROLOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o. ? Prezes Zarządu; 1994 ? 2006 ? działalność gospodarcza pod firmą Biuro Obsługi Finansowej ARKON, w ramach prowadzonej działalności obsługa m. in. następujących podmiotów: Telewizja Polska S.A., Telewizja POLSAT S.A., Solpol Sp. z o.o., Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Financial Invest Group Sp. z o.o. ; 1993 - 1994 ? PHILICON Consulting & Investment Group Sp. z o.o. ? specjalista ds. konsultingu; 1992 ? 1993 ? CASUS C&EA Sp. z
o.o. ? referent ds. obsługi kapitałowej. Ponadto: 2009-2011 ? Petrotel Sp. z o.o. ? przewodniczący Rady Nadzorczej Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Dariusz Rutowicz (38 lat) Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 1994 ? 1999 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, magister ekonomii, 2008 ? 2009 Advanced Executive Education Program ? Management II; Ponadto: W trakcie pisania pracy doktorskiej Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 2012 ? obecnie KGHM TFI S.A. ? dyrektor ekonomiczny ds. grupy uzdrowisk; 2010 ? 2012 ? ZABRED S.A. we Wrocławiu ? członek Zarządu ds. finansowych; dyrektor ekonomiczny; 2005 ? 2009 IMPEL S.A.
we Wrocławiu ? dyrektor zarządzający , dyrektor Biura Controllingu Grupy Impel; 2002 ? 2005 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. ? dyrektor Biura Controllingu i Audytu Wewnętrznego, główny specjalista audytor wewnętrzny; 1999 ? 2002 ? Agencja Konsultingu i Audytoringu Gospodarczego Accord`ab Sp. z o.o. we Wrocławiu ? samodzielny księgowy/konsultant; 1999 ? Top Consulting Ltd. we Wrocławiu ? konsultant z zakresu transformacji i optymalizacji modeli biznesowych; 1998 ? UGI Utilites, Inc. Harrisburg PA, USA ? członek zespołu projektowego. Ponadto: 2004 ? 2005 ? przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Dom Książki S.A. w Warszawie; 2004 ? 2005 ? wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej spółki WKRA S.A. w Warszawie; 2004 ? 2005 ? członek Rady Nadzorczej spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A. w Warszawie 2005 ? obecnie ? niezależny konsultant z zakresu wdrażania Balanced Scorecard i restrukturyzacji; 2005 ? 2010 ? wykładowca. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do
INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERFERIE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-301 Lubin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marii Skłodowskiej-Curie 176
(ulica) (numer)
76 749 54 00 76 749 54 01
(telefon) (fax)
interferie@interferie.pl www.interferie.pl
(e-mail) (www)
692-000-08-69 390037417
(NIP) (REGON)
dr1q1yr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Arkadiusz Miszuk Prezes Zarządu
2012-03-19 Dariusz Rutowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dr1q1yr

Podziel się opinią

Share
dr1q1yr
dr1q1yr