Trwa ładowanie...
d1khzyy
espi

INTERFERIE S.A. - INTERFERIE SA - rezygnacja Prezesa Zarządu (14/2014)

INTERFERIE S.A. - INTERFERIE SA - rezygnacja Prezesa Zarządu (14/2014)
Share
d1khzyy
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-25
Skrócona nazwa emitenta
INTERFERIE S.A.
Temat
INTERFERIE SA - rezygnacja Prezesa Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2014 r Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymał pisemne oświadczenie o rezygnacji pana Robert Węglarza z funkcji Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie III kadencji. W złożonym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oświadczeniu pan Robert Węglarz poinformował, iż powodem rezygnacji z pełnionej w Spółce INTERFERIE S.A. funkcji Prezesa Zarządu III kadencji są względy osobiste. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERFERIE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-301 Lubin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marii Skłodowskiej-Curie 176
(ulica) (numer)
767495400 767495401
(telefon) (fax)
interferie@interferie.pl www.interferie.pl
(e-mail) (www)
692-000-08-69 390037417
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Robert Węglarz Prezes Zarządu
2014-04-25 Dariusz Rutowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1khzyy

Podziel się opinią

Share
d1khzyy
d1khzyy