Trwa ładowanie...
d4g8lfh

INTERFERIE S.A. - Zbycie pakietu akcji (59/2010)

INTERFERIE S.A. - Zbycie pakietu akcji (59/2010)

Share
d4g8lfh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 59 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERFERIE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTERFERIE S.A.informuje, iż w dniu dzisiejszym (tj. 28.12.2010 r.) otrzymał od KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie pismo o treści:Działając w imieniu KGHM Polska Miedź S.A., zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184 poz. 1539) niniejszym zawiadamiamy, że trzy spółki należące do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. tj: KGHM Polska Miedź S.A.?jednostka dominująca, KGHM Ecoren S.A. i CBJ sp. z o.o.?jednostki zależne, w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji INTERFERIE S.A. (ogłoszone w dniu 25.10.2010 r.), w dniu 23 grudnia 2010 r. dokonały transakcji zbycia wszystkich posiadanych akcji spółki publicznej INTERFERIE S.A.Poniżej podajemy stan posiadania przedmiotowych akcji przed transakcją:Akcjonariusz Liczba % udziału liczba % udziałuposiadanych w kapitale głosów w ogólnejakcji zakładowym liczbie głosówKGHM
Polska Miedź S.A. 300 000 2,06 300 000 2,06CBJ sp. z o.o. 300 000 2,06 300 000 2,06KGHM ECOREN S.A. 8 964 200 61,55 8 964 200 61,55RAZEM 9 564 200 65,67 9 564 200 65,67W wyniku wyżej wymienionej transakcji, KGHM Polska Miedź S.A. oraz spółki Grupy Kapitałowej nie posiadają akcji INTERFERIE S.A.Rozliczenie transakcji przez KDPW nastąpiło w następujących dniach:?zbycie akcji przez KGHM Ecoren S.A.?23 grudnia 2010 r.,?zbycie akcji przez KGHM Polska Miedź S.A.?27 grudnia 2010 r.,?zbycie akcji przez CBJ sp. z o.o.?27 grudnia 2010 r.Podstawa prawna: Art. 70 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz.1539) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4g8lfh

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Adam Milanowski Prezes Zarządu
2010-12-28 Radosław Besztyga Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4g8lfh

Podziel się opinią

Share
d4g8lfh
d4g8lfh