Trwa ładowanie...
d12wxpc
d12wxpc
espi

INTERSPORT S.A. - Szacunkowe wyniki po II kwartale 2013 roku (27/2013)

INTERSPORT S.A. - Szacunkowe wyniki po II kwartale 2013 roku (27/2013)
Share
d12wxpc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERSPORT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Szacunkowe wyniki po II kwartale 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5pkt 1 ppkt. 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w związku z § 31 ww. rozporządzenia, Zarząd INTERSPORT Polska S.A. informuje, że według wstępnych szacunków w II kwartale 2013 roku: ? Spółka osiągnęła z działalności podstawowej prowadzonej w sieci sklepów sportowych INTERSPORT przychody netto ze sprzedaży w wysokości 51.636 tys. zł, co stanowi wzrost o 6,6% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 48.400 tys. zł ? bez uwzględnienia jednorazowego przychodu o którym mowa poniżej), ? nie wystąpił dodatkowy, jednorazowy przychód - w przeciwieństwie do II kwartału 2012 roku, kiedy to Spółka osiągnęła dodatkowy obrót w wysokości 13.323 tys. zł ze sprzedaży licencjonowanych produktów UEFA EURO 2012 (łącznie było: 61.723 tys. zł). W związku z powyższym, w II kwartale 2013 roku Spółka wypracowała o 10.087 tys. zł mniejsze przychody ze sprzedaży w porównaniu do
łącznych obrotów osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku. W II kwartale br. Spółka odnotowała stratę brutto w wysokości 1.448 tys. zł, podczas gdy w II kwartale 2012 roku Spółka wypracowała zysk brutto w wysokości 1.750 tys zł, głównie dzięki dodatkowej sprzedaży licencjonowanych produktów UEFA EURO 2012. Zarząd szacuje, że w I półroczu 2013 roku Spółka wypracuje zysk brutto na poziomie około 265 tys. zł, natomiast EBITDA będzie kształtowała się na poziomie około 5.010 tys. zł, czyli będzie niższa o 4.738 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku (z uwzględnieniem jednorazowego przychodu EURO). Szczegółowy raport finansowy za I półrocze 2013 roku zostanie opublikowany w dniu 30 sierpnia 2013 roku, po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Intersport Polska Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INTERSPORT S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-060 Liszki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cholerzyn 382
(ulica) (numer)
012 44 48 100 012 44 48 000
(telefon) (fax)
biuro@intersport.pl www.intersport.pl
(e-mail) (www)
6760016553 003900187
(NIP) (REGON)
d12wxpc

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-22 Sławomir Gil Wiceprezes Zarządu
2013-07-22 Bogusław Kalicki Prokurent Łączny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12wxpc

Podziel się opinią

Share
d12wxpc
d12wxpc