Trwa ładowanie...
d2hq5ol

INTERSPORT S.A. - Umowy zawarte z Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (29/2013)

INTERSPORT S.A. - Umowy zawarte z Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (29/2013)

Share
d2hq5ol

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2013 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTERSPORT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Umowy zawarte z Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2013 roku podpisał z Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38d, wpisaną pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 1070010731, REGON nr 141387142; o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 635.829.650,00 PLN, następujące umowy: - Umowę Kredytowę nr U0002295526314/D o Kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 4.900.000,00 PLN (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych, 00/100) do dnia 11 sierpnia 2014 roku; - Umowę o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym Nr U0002295526314/F do kwoty 2.100.000,00 PLN (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych, 00/100), której dzień ostatecznej spłaty przypada na 11 sierpnia 2015 roku; - Umowę o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym Nr U0002295526314/G do kwoty 1.100.000,00 EUR (słownie: jeden
milion sto tysięcy euro, 00/100), której dzień ostatecznej spłaty przypada na 11 sierpnia 2015 roku; - Umowę Współpracy Wstąpienia w prawa Wierzycieli (AliorFaktor) Nr U0002295526314/E dotyczącą factoringu odwrotnego do kwoty 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych, 00/100) z datą wygaśnięcia Umowy przypadającą na 09 listopada 2014 roku; Warunki określone w powyższych umowach nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku. Łączna wartość umów nie stanowi umowy znaczącej zgodnie z przyjętym przez INTERSPORT Polska S.A. kryterium uznania umów za znaczące (10% wartości przychodów ze sprzedaży z ostatnich czterech kwartałów obrotowych), niemniej jednak ich zawarcie przyczyni się do poprawy kondycji finansowej Spółki. Podpisane umowy zastąpią w znacznej mierze finansowanie udzielone Spółce przez inny bank. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hq5ol

| | | Intersport Polska Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTERSPORT S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 32-060 | | Liszki | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Cholerzyn | | 382 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 44 48 100 | | 012 44 48 000 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@intersport.pl | | www.intersport.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6760016553 | | 003900187 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-13 Artur Mikołajko Prezes Zarzadu
2013-08-13 Bogusław Kalicki Prokurent Łączny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hq5ol

Podziel się opinią

Share
d2hq5ol
d2hq5ol