Trwa ładowanie...
d2pbfb2
espi

INTROL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Bergen Engines AS (48/2012)

INTROL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Bergen Engines AS (48/2012)

Share
d2pbfb2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-21
Skrócona nazwa emitenta
INTROL S.A.
Temat
Zawarcie umowy znaczącej z Bergen Engines AS
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INTROL S.A. informuje, iż w dniu 20 listopada powziął informację o podpisaniu pomiędzy Bergen Engines AS z siedzibą w Bergen, Norwergia (zwanym dalej "Dostawcą") a INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach, Polska (zwanym dalej "Kupującym") umowy znaczącej o wartości 2 354 000 EURO netto (2 895 420 EURO brutto); co stanowi równowartość 9 790 992 PLN netto (12 042 920 PLN brutto), zgodnie ze średnim kursem 1 EUR = 4,1593 PLN, obowiązującym na dzień podpisania umowy (8 listopada br.) Przedmiotem umowy jest zakup agregatu kogeneracyjnego. Ostateczny termin realizacji umowy upływa w 28 tygodniu 2013 r. Strony zgodnie ustaliły, iż łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 5% wartości niniejszej umowy. Pozostałe warunki nie odbiegają w istotny sposób od standardów rynkowych charakterystycznych dla tego rodzaju umów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekracza wartość 10 % kapitałów własnych INTROL S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2pbfb2

| | | INTROL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTROL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-519 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | T.Kościuszki | | 112 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 7890022 | | 032 7890175 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | introlsa@introl.pl | | www.introlsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340030925 | | 272043375 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-21 Piotr Jeziorowski Prezes Zarządu
2012-11-21 Stanisław Jurczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2pbfb2

Podziel się opinią

Share
d2pbfb2
d2pbfb2