Trwa ładowanie...
d31758w
espi

INTROL S.A. - Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki ? zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad...

INTROL S.A. - Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki ? zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. (50/2012)

Share
d31758w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTROL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki ? zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2. oraz art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) Zarząd INTROL S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 21 listopada 2012 r. otrzymał od Pana Wiesława Kaprala zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału z 38,34% do 39,42% w ogólnej liczby głosów tj. o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Ww. zmiana nastąpiła w wyniku następujących transakcji Pana Wiesława Kaprala na akcjach INTROL S.A., przeprowadzonych na rynku regulowanym w okresie wrzesień 2011 ? listopad 2012: - w dniu 22 września 2011 r. dokonał nabycia 10 487 akcji zwykłych po średnim kursie 4,54 PLN za każdą akcję, (Emitent poinformował o ww. transakcji raportem bieżącym 32/2011 z dn. 28 września 2011 r.) ; - w dniach 18 października 2011 ? 18 listopada 2011 dokonał nabycia łącznie 9 944 akcji zwykłych
w następujący sposób: * w dniu 18 października 2011 r. dokonał nabycia 1 000 szt. akcji zwykłych po średnim kursie 4,59 PLN za każdą akcję, * w dniu 17 listopada 2011 r. dokonał nabycia 5 521 akcji zwykłych po średnim kursie 5,01 PLN za każdą akcję, * w dniu 18 listopada 2011 r. dokonał nabycia 3 423 akcji zwykłych po średnim kursie 4,97 PLN za każdą akcję, (Emitent poinformował o ww. transakcjach raportem bieżącym 35/2011 z dn. 24 listopada 2011 r.); - w dniach 15 maja 2012 ? 18 maja 2012 dokonał nabycia łącznie 209 519 akcji zwykłych w następujący sposób: *w dniu 15 maja 2012 r. dokonał nabycia 148 358 szt. akcji zwykłych po średnim kursie 3,47 PLN za każdą akcję, *w dniu 16 maja 2012 r. dokonał nabycia 60 661 szt. akcji zwykłych po średnim kursie 3,48 PLN za każdą akcję, *w dniu 18 maja 2012 r. dokonał nabycia 500 szt. akcji zwykłych po średnim kursie 3,50 PLN za każdą akcję. (Emitent poinformował o ww. transakcjach raportem bieżącym 22/2012 z dn. 21 maja 2012 r.); - w dniach 22 maja 2012 r. ? 23 maja
2012 r. dokonał nabycia łącznie 33 535 akcji zwykłych w następujący sposób: *w dniu 22 maja 2012 r. dokonał nabycia 45 szt. akcji zwykłych po średnim kursie 3,75 PLN za każdą akcję, *w dniu 23 maja 2012 r. dokonał nabycia 33 490 szt. akcji zwykłych po średnim kursie 3,65 PLN za każdą akcję, (Emitent poinformował o ww. transakcjach raportem bieżącym 23/2012 z dn. 29 maja 2012 r. - w dniu 16 listopada 2012 r. dokonał nabycia 25 680 szt. akcji zwykłych po średnim kursie 4,22 PLN za każdą akcję, (Emitent poinformował o ww. transakcji raportem bieżącym 49/2012 z dn. 21 listopada 2012 r.) Do dnia dokonania ww. transakcji Pan Wiesław Kapral posiadał bezpośrednio 292 180 akcji serii D INTROL S.A., co stanowiło 1,10% kapitału zakładowego i uprawniało do 1,10% głosów na WZA. Pośrednio, poprzez WEKA s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, posiadał 9 920 700 akcji Spółki, stanowiących 37,24% kapitału zakładowego, uprawniających do 9 920 700 głosów, co stanowiło 37,24% udziału w ogólnej liczbie głosów. Łącznie Pan Wiesław
Kapral posiadał 10 212 880 akcji Spółki, stanowiących 38,34% kapitału zakładowego, uprawniających do 10 212 880 głosów, co stanowiło 38,34% udziału w ogólnej liczbie głosów. O ww. stanie posiadania Pana Wiesława Kaprala Emitent informował raportem bieżącym 22/2011 z dn. 8 lipca 2011, przekazanym KNF w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2. oraz art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) oraz raportem bieżącym 36/2011 z dn. 24 listopada 2011 r. Aktualnie Pan Wiesław Kapral posiada bezpośrednio 581 345 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 2,18% kapitału zakładowego i uprawnia do 581 345 głosów na WZA, co stanowi 2,18% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Pośrednio, poprzez WEKA s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, posiada 9 920 700 akcji Spółki, stanowiących 37,24% kapitału zakładowego, uprawniających do 9 920 700 głosów, co stanowi 37,24%
udziału w ogólnej liczbie głosów. Łącznie Pan Wiesław Kapral posiada 10 502 045 akcji Spółki, stanowiących 39,42% kapitału zakładowego, uprawniających do 10 502 045 głosów, co stanowi 39,42% udziału w ogólnej liczbie głosów. W wyniku transakcji na akcjach INTROL S.A., przeprowadzonych w okresie wrzesień 2011 ? listopad 2012 Pan Wiesław Kapral nabył łącznie 289 165 akcji, stanowiących 1,08% kapitału zakładowego, uprawniających do 289 165 głosów, co stanowi 1,08% udziału w ogólnej liczbie głosów. Ww. transakcje zwiększyły udział Pana Wiesława Kaprala z 38,34% do 39,42%, tj. o ponad 1% ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31758w

| | | INTROL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTROL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-519 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | T.Kościuszki | | 112 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 7890022 | | 032 7890175 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | introlsa@introl.pl | | www.introlsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340030925 | | 272043375 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-21 Piotr Jeziorowski Prezes Zarządu
2012-11-21 Stanisław Jurczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31758w

Podziel się opinią

Share
d31758w
d31758w