Trwa ładowanie...
d1bfy07
espi

INTROL S.A. - Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automat...

INTROL S.A. - Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej. (49/2010)
Share
d1bfy07

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTROL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTROL S.A. w dniu 25 listopada 2010 roku powziął informację o złożeniu zamówień przez Spółkę w 100 % zależną od INTROL S.A. w Katowicach - RAControls Sp. z o. o. w Katowicach do Rockwell Automation Sp. z o. o. w Warszawie, na łączną wartość umowy znaczącej. Zamówienia składane są na podstawie umowy o dystrybucję, zawartej w dniu 13 kwietnia 2010 roku pomiędzy RAControls Sp. z o. o. w Katowicach a Rockwell Automation Sp. z o. o. w Warszawie.Przedmiotem umowy pomiędzy RAControls Sp. z o.o. a Rockwell Automation Sp. z o. o., (producentem i dostawcą produktów i usług z branży automatyki przemysłowej, udostępnianych i sprzedawanych pod marką "Allen?Bradley") jest dystrybucja przez RAControls Sp. z o.o. (będącej autoryzowanym dystrybutorem) tychże produktów na terenie Polski. RAControls Sp. z o. o. jest upoważniony do nabywania i odsprzedaży produktów w swoim własnym imieniu, na warunkach określonych w umowie.Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu umowach.Łączna
wartość podpisanych z Rockwell Automation Sp. z o. o. zamówień na podstawie ww. umowy dystrybucyjnej na przestrzeni ostatnich 5 miesięcy wynosi 8 577 031,84 zł i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. łączna ich wartość przekracza 10 % kapitałów własnych INTROL S.A.Zamówienie o największej wartości jest zamówieniem złożonym w dniu 17 listopada 2010 roku do Rockwell Automation Sp. z o. o. przez RAControls Sp. z o. o. na kwotę 472 240,44 zł. Przedmiotem zamówienia był zakup urządzeń od Rockwell Automation Sp. z o. o.Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 3 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTROL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTROL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-519 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
T.Kościuszki 112
(ulica) (numer)
032 7890022 032 7890175
(telefon) (fax)
introlsa@introl.pl www.introlsa.pl
(e-mail) (www)
6340030925 272043375
(NIP) (REGON)
d1bfy07

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-25 Piotr Jeziorowski Prezes Zarządu
2010-11-25 Stanisław Jurczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bfy07

Podziel się opinią

Share
d1bfy07
d1bfy07