Trwa ładowanie...
d3qt2py
d3qt2py
espi

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Informacja o rejestracji w KDPW akcji zwykłaych na okaziciela s...

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Informacja o rejestracji w KDPW akcji zwykłaych na okaziciela serii B spółki Emitenta. (11/2014)
Share
d3qt2py

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o rejestracji w KDPW akcji zwykłaych na okaziciela serii B spółki Emitenta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Investment Friends Capital S.A. informuje, o otrzymaniu w dniu 12 lutego 2014r uchwały o rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 3.296.385 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Emitenta. Emitent informuje, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w dniu 12 lutego 2014r uchwałą nr 169/14 postanowił dokonać zarejestrowania 3.296.385 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Investment Friends Capital SA o wartości nominalnej 1 zł. każda, oraz nadać im kod PLHRMAN00039, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym wprowadzone już zostały inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLHRMAN00039. Zarejestrowanie w KDPW wskazanych wyżej akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania decyzji wydanej przez podmiot prowadzący rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem
PLHRMAN00039, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku. Podstawa Prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
d3qt2py

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. Finanse - Inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 PŁOCK
(kod pocztowy) (miejscowość)
PADLEWSKIEGO 18C
(ulica) (numer)
243673132
(telefon) (fax)
biuro@ifcapital.pl www.ifcapital.pl
(e-mail) (www)
8133186031 691529550
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-12 Robert Ogrodnik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qt2py

Podziel się opinią

Share
d3qt2py
d3qt2py