Trwa ładowanie...
d4jnmnb
espi

INVESTMENT FRIENDS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Waln ...

INVESTMENT FRIENDS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. w dniu 02.12.2014 roku (148/2014)

Share
d4jnmnb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 148 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INVESTMENT FRIENDS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. w dniu 02.12.2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie - WZA lista akcjonariuszy uprawnionych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 02.12.2014 roku: Akcjonariusz: DAMF Invest S.A. w Płocku Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 5.338.370 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 5.338.370 Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 43,16 % Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 100,00 % Emitent informuje, że akcjonariusz DAMF Invest S.A. dokonał rejestracji udziału w Walnym Zgromadzeniu przed dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym wynikających z treści uchwały nr 5 NWZ z dnia 29.10.2014 r. w przedmiocie zmiany wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki. W dniu 18.11.2014 r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie zarejestrował zmianę wartości nominalnej wszystkich akcji spółki z 0,20 zł do wysokości 0,80 zł z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem ich ilości. Wobec powyższego Emitent informuje, że
zarejestrowane przez Akcjonariusza DAMF Invest S.A. w Płocku 21.353.480 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda obecnie po rejestracji zmian w KRS Spółki odpowiada 5.338.370 akcjom o wartości nominalnej 0,80 zł każda, która to ilość stanowi 43,16% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 5.338.370 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta która to ilość stanowi 43,16 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jnmnb

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INVESTMENT FRIENDS S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Padlewskiego | | 18C | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 24 366 06 26 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@ifsa.pl | | www.ifsa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 829-163-51-37 | | 730353650 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-02 Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jnmnb

Podziel się opinią

Share
d4jnmnb
d4jnmnb