Trwa ładowanie...
d2u0y3j
d2u0y3j
espi

INVESTMENT FUND MANAGERS S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 15/2015 - Wykaz akcjonariuszy posia ...

INVESTMENT FUND MANAGERS S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 15/2015 - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 marca 2015 roku (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2u0y3j

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | K | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INVESTMENT FUND MANAGERS S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 15/2015 - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 marca 2015 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Niniejszym raportem Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") koryguje treść załącznika raportu bieżącego nr 15/2015 z dnia 12 marca 2015 roku. W wyniku omyłki Emitent podał błędną wartość procentową udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 11 marca 2015 roku akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu. Emitent wskazał, iż UBP Eastern European Partners Limited Ltd. posiadał 76,38% udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, podczas gdy prawidłowa wartość wynosi 100%. W związku z powyższym Emitent przekazuje poniżej raz jeszcze treść raportu bieżącego nr 15/2015 oraz w załączeniu prawidłową treść załącznika. ?Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 11 marca 2015 roku posiadających co najmniej 5% liczby
głosów na tym Zgromadzeniu.? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Lista powyżej 5% ZWZA IFM S.A. 11.03.2015.pdf | Lista powyżej 5% na ZWZA IFM S.A.11.03.2015 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Izabela Piecuch-Jawień Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u0y3j

Podziel się opinią

Share
d2u0y3j
d2u0y3j