Trwa ładowanie...
d4fkh4t

INVESTMENT FUND MANAGERS S.A. - Zawarcie umów przez podmiot zależny (11/2014) /EBI

INVESTMENT FUND MANAGERS S.A. - Zawarcie umów przez podmiot zależny (11/2014) /EBI

Share
d4fkh4t
NEW CONNECT
Raport EBI nr 11 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zawarcie umów przez podmiot zależny
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. (\"Emitent\", \"Spółka\") informuje, iż w dniu 26 maja 2014 roku zostały zawarte umowy pomiędzy podmiotem zależnym Emitenta, domem maklerskim IFM Global Asset Management Sp. z o.o. a AgioFunds Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, których przedmiotem jest rozpoczęcie współpracy zmierzającej do utworzenia funduszu inwestycyjnego zamkniętego, administrowania funduszem oraz zarządzenie portfelem inwestycyjnym funduszu pod nazwą IFM Globalnych Szans. Zarząd Spółki przekazuje niniejszą informację, gdyż dotyczy ona perspektyw rozwoju Spółki i w ocenie Emitenta może mieć wpływ na sytuację gospodarczą Spółki i osiągane wyniki finansowe. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fkh4t

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Aleksander Jawień Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fkh4t

Podziel się opinią

Share
d4fkh4t
d4fkh4t