Trwa ładowanie...
d3a72ql
d3a72ql
espi

INVICO - Uchwalenie przez WZA Programu Emisji Obligacji (22/2014) - EBI

INVICO - Uchwalenie przez WZA Programu Emisji Obligacji (22/2014)
Share
d3a72ql

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 22 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwalenie przez WZA Programu Emisji Obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Invico S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach informuje, że w dniu 12 listopada 2014 roku Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w zakresie wprowadzenia i ustalenia zasad Programu Emisji Obligacji (?Program?). Zgodnie z uchwałą Spółka w ramach Programu może wyemitować obligacje jednej lub więcej serii w ramach jednej lub więcej emisji oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 25.000.000,00 (dwadzieścia pięć milionów) złotych. Program obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 roku. Celem emisji Obligacji jest : a) finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Spółki poprzez zwiększenie kapitału obrotowego w celu zwiększenia skali działalności, b) spłata bankowych i pozabankowych zobowiązań oprocentowanych Spółki. W ramach Programu, Zarząd Spółki może podjąć uchwały o emisji poszczególnych serii Obligacji, a także może w drodze jednej lub więcej uchwał określić szczegółowe warunki Programu Emisji Obligacji oraz warunki emisji poszczególnych serii Obligacji i zasady dokonywania
poszczególnych emisji. W przypadku podjęcia takiej uchwały przez Zarząd Spółki zostanie opublikowany stosowny raport bieżący w tym zakresie. Pełny tekst uchwały Walnego Zgromadzenia ustalającej zasady Programu Emisji Obligacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB202014-zalacznik-uchwalaProgramEmisji_Obligacji-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Kolmasiak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3a72ql

Podziel się opinią

Share
d3a72ql
d3a72ql