Trwa ładowanie...
d3wn6va
d3wn6va
espi

INVISTA S.A. - Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Emilii Pl ...

INVISTA S.A. - Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Emilii Plater (109/2014)
Share
d3wn6va

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 109 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-16 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INVISTA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Emilii Plater | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie bieżącym EBI nr 14/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2012 z dnia 5 listopada 2012 roku Zarząd Invista SA (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 15 października 2014 roku zawarł z Panem Mirosławem Bieńkiem (Sprzedający) umowę sprzedaży (Umowa) prawa użytkowania wieczystego w udziale 29/64 części w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Emilii Plater 15 (Nieruchomość) na mocy której nabył Nieruchomość za cenę 200 tys. zł. Pan Mirosław Bieniek jest powiązany ze Spółką w taki sposób, iż jest on jej znaczącym akcjonariuszem. Umowa została zawarta w związku z wykonaniem postanowień przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym w dniu 19 kwietnia 2012 roku. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Nieruchomość zostanie ujęta w księgach ewidencyjnych Spółki w cenie nabycia. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych. W związku z ww. transakcją oraz nabyciem w dniu 19 kwietnia
2012 roku ? udziału w Nieruchomości Emitent posiada łącznie 61/64 udziału w nieruchomości. Aktualnie Emitent prowadzi analizy i prace studyjne w kierunku rewitalizacji Nieruchomości i przystosowania jej do celów komercyjno - biurowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INVISTA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INVISTA S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-669 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 14/14
(ulica) (numer)
22 127 54 22 22 121 12 04
(telefon) (fax)
invista@invista.com.pl www.invista.com.pl
(e-mail) (www)
526-24-83-290 016448159
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Jan Bazyl Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3wn6va

Podziel się opinią

Share
d3wn6va
d3wn6va