Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany
inwestor
29-06-2015 17:25

Inwestor a dokumenty regulujące planowanie przestrzenne

Planujesz budowę magazynu lub innego obiektu wielkopowierzchniowego? Jesteś inwestorem, który chce zacząć swoją działalność na nowym terenie? Koniecznie zorientuj się, jakie wymagania stawiają przed Tobą dokumenty planowania przestrzennego.

Inwestor a dokumenty regulujące planowanie przestrzenneŹródło: WP.PL, fot: (mat.prasowe)
d3whcad
d3whcad

Planowanie przestrzenne stanowi istotne działanie na rzecz rozwoju określonego obszaru, ponieważ pozwala racjonalnie korzystać z pobliskich terenów, a także tworzy sprzyjające warunki do rozwoju społecznego (poprzez aktywizację zawodową) oraz rozwoju gospodarczego (poprzez inwestycje takie jak np. budowa magazynów, czy hal przemysłowych). Planowanie przestrzenne uwzględnia z jednej strony szereg uwarunkowań terenu (przyrodnicze, społeczne, gospodarcze i kulturowe), z drugiej zaś zasady organizowania ładu przestrzennego.

Planowanie przestrzenne dla każdego poziomu administracyjnego kraju ustalają i regulują różne dokumenty. Na poziomie najmniejszej komórki – gminy – jest to studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan zagospodarowania przestrzennego a studium

Studium zagospodarowania przestrzennego jest przede wszystkim dokumentem zwierzchnim względem planu. To ono wyznacza ogólny kierunek polityki przestrzennej gminy, lecz nie może samo ingerować w sposób zagospodarowania i przeznaczania terenów; to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma bezpośredni wpływ na obraz otaczającej nas przestrzeni, wyznaczając tereny mieszkaniowe bądź tereny inwestycyjne. Studium określa zatem pewnie granice, w obrębie których trzeba się poruszać przy sporządzaniu miejscowego planu. Ponadto studium powstaje dla obszaru całej gminy, natomiast miejscowy plan może obejmować tylko jakąś jej część.

Celem studium i planu zagospodarowania przestrzennego jest zrównoważenie rozwoju terenów i osiągnięcie ładu przestrzennego, co w praktyce oznacza, że nie każda inwestycja na danym terenie będzie mogła zostać zrealizowana (np. budowa magazynów). Zdarza się również tak, że charakter przyszłej inwestycji musi spełniać ściśle określone w dokumencie warunki –przypomina Tomasz Jarzyniak ekspert z firmy Jakon-construction.

d3whcad

Zmiany są nieuniknione

Wyżej wymienione dokumenty powstają w oparciu o ustawę o planowaniu przestrzennym z 2003 roku, która – z powodu dynamicznego rozwoju rynku i zachodzących na nim zmian – pilnie wymaga jednak nowelizacji. Prace nad tym trwają już od dwóch lat. W ostatnich tygodniach powstał nowy projekt, którego głównym celem jest realizacja założeń Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, w tym m. in.. postulatu na rzecz zapobiegania rozlewaniu się miast. Wszelkie podjęte w tym kierunku działania będą miały bezpośredni wpływ na nowo powstające inwestycje. Planowane jest m. in. skierowanie ich strumienia na tereny już zagospodarowane. Służyć ma temu niwelowanie barier, głównie finansowych, które przyczyniają się do rzadkiego powstawania planów miejscowych, a bez nich osiągnięcie ładu przestrzennego jest niemożliwe.

Na tym jednak nie koniec. Planuje się również wprowadzenie zmian w uchwalaniu studium i planu miejscowego – mają one umożliwić podmiotowi planującemu budowę magazynu, hali produkcyjnej czy innej inwestycji, wykonanie na własny koszt infrastruktury technicznej (realizacja będzie dalej zadaniem własnym gminy). Miejmy nadzieję, że zmiany te zostaną jak najszybciej wcielone w życie i tym samym znacznie przyspieszą realizację wielu inwestycji.

d3whcad
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3whcad