Trwa ładowanie...

Inwestycje drogowe. Ruszył nabór wniosków

Zarządcy dróg powiatowych i gminnych mogą składać wnioski o dofinansowanie budowy i remontów dróg w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2016-2019. W czwartek rozpoczął się nabór wniosków - poinformowało w komunikacie MIR.

Share
Inwestycje drogowe. Ruszył nabór wniosków
Źródło: Fotolia, Fot: Fotolia/RAW
d3wvjf6

- To bardzo ważny moment dla samorządów. Dzięki dofinansowaniu dróg lokalnych poprawi się bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz zwiększy dostępność transportowa. Spójny system dróg powiatowych i gminnych będzie także sprzyjać wyrównywaniu szans rozwoju regionów - powiedziała cytowana w komunikacie minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

Pieniądze na inwestycje w samorządowe pochodzić będą z zatwierdzonego 8 września 2015 r. uchwałą Rady Ministrów programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Program zacznie obowiązywać od 2016 r. Dofinansowanie w ramach programu będzie wynosić łącznie 4 mld zł (odpowiednio 800 mln zł, 1 mld zł, 1,1 mld zł i 1,1 mld zł w latach 2016-2019). "Corocznie w wymiarze rzeczowym możliwa jest budowa, przebudowa i remont ok. 2200 km dróg powiatowych i gminnych" - zaznaczył resort.
Celem programu - jak podkreśliło MIR - jest powstania bezpiecznej, spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikom gminnej i powiatowej sieci drogowej. Oprócz poprawy bezpieczeństwa, celem programu jest także podniesienie standardów technicznych dróg publicznych i ich parametrów użytkowych.

d3wvjf6

Na realizację zadań przewidzianych w programie jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywać dotację z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych. Kwota dotacji nie może przekraczać 3 mln zł. Zadanie musi zostać ukończone w roku, w którym dotacja została udzielona.

W każdym roku gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem do 50 proc. przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł. Powiat może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem do 50 proc. przy niezmienionej kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł na zadanie.

Wniosków na realizację zadań przeznaczonych do wykonania w 2016 r. można składać do 30 października 2015 r. W kolejnych latach nabór wniosków będzie prowadzony w dniach 1-15 września.

Wnioski będą rozpatrywane przez komisje powoływane przez wojewodów. Na podstawie ostatecznej listy rankingowej zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw transportu, wojewoda zatwierdzi listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach dostępnego limitu środków przyznanych na dane województwo.

Zobacz także: Co się składa na cenę litra paliwa?


d3wvjf6

Podziel się opinią

Share
d3wvjf6
d3wvjf6