Trwa ładowanie...
d3sdzbt

IPOPEMA - Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego (3/2011)

IPOPEMA - Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego (3/2011)

Share
d3sdzbt

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IPOPEMA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IPOPEMA Securities S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym w ramach realizowanego w Spółce Programu Motywacyjnego objętych zostało 212.500 akcji zwykłych imiennych serii C. Akcje te wyemitowane zostały w ramach kapitału warunkowego (na podstawie uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki zdnia 5 grudnia 2007 roku, z późn. zm.) z puli wyodrębnionej w ramach Programu Motywacyjnego jako Plan Opcyjny II. Jednostkowa cena emisyjna wszystkich akcji w ramach Planu Opcyjnego II wynosi 5 zł i jest równa cenie sprzedaży akcji Spółki w ofercie przeprowadzonej w roku 2009 w związku z debiutem na GPW.W związku z powyższym zmianie ulega wysokość kapitału zakładowego Spółki, który wynosi obecnie 2.955.480,10 zł (dotychczas 2.934.230,10 zł) i dzieli się na 29.554.801 akcji, w tym 29.342.301 dotychczas wyemitowanych akcji zwykłych na okaziciela (tj. 7.000.000 akcji serii A, 21.571.410 akcji serii B i 770.891 akcji serii C) oraz 212.500 akcji zwykłych imiennych serii C, przy czym
zgodnie z § 3 ust. 2 Statutu Spółki, akcje serii C z chwilą ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych ulegają zamianie na akcje na okaziciela.W dniu dzisiejszym Spółka wystąpiła ze stosownymi wnioskami do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych o rejestrację ww. akcji serii C oraz ich wprowadzenie do obrotu giełdowego.Łącznie, w ramach realizowanego w spółce Programu Motywacyjnego, objętych zostało dotychczas 983.391 akcji serii C: 212.500 akcji, o których mowa w niniejszym raporcie oraz 770.891 akcjiw ramach Planu Opcyjnego I, o czym Spółka informowała raportami bieżącymi nr 21/2009 z dnia 1 września 2009 r. oraz nr 16/2010 z 30 listopada 2010 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sdzbt

| | | IPOPEMA SECURITIES SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IPOPEMA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-851 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | WALICÓW | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022/236-92-00 | | 022/236-92-82 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ipopema@ipopema.pl | | www.ipopema.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-246-81-22 | | 140086881 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Aleksandra Radziak Asystentka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sdzbt

Podziel się opinią

Share
d3sdzbt
d3sdzbt