Trwa ładowanie...
dxviypg
dxviypg
espi

IPOPEMA - Zawiadomienie o zmianie udziału głosów na walnym zgromadzeniu (6/2011)

IPOPEMA - Zawiadomienie o zmianie udziału głosów na walnym zgromadzeniu (6/2011)
Share
dxviypg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IPOPEMA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału głosów na walnym zgromadzeniu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IPOPEMA Securities S.A. ("Spółka") informuje o otrzymaniu od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienia o zmianie udziału głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, spowodowanym nabyciem akcji Spółki przez jednostkę zależną jednego z zarządzanych przez IPOPEMA TFI S.A. funduszy, w następującej treści:-----------------------"Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa (dalej "IPOPEMA TFI"), na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm., dalej "Ustawa"), informuje, że w wyniku nabycia przez jednostkę zależną od funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez IPOPEMA TFI w transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 23 lutego 2011 r. akcji spółki pod firmą IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w
Warszawie, udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez IPOPEMA TFI w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 20%.Przed ww. nabyciem akcji Spółki, fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI posiadały łącznie 5.702.540 akcji, stanowiących 19,29 % kapitału zakładowego Spółki, dających 5.702.540 głosów, co stanowiło 19,29 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Na dzień niniejszego zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI posiadają łącznie 6.022.540 akcji Spółki, co stanowi 20,38% kapitału zakładowego Spółki i daje 6.022.540 głosów oraz 20,38% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki."---------------------- | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-28 Aleksandra Radziak Asystentka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxviypg

Podziel się opinią

Share
dxviypg
dxviypg