Trwa ładowanie...
d232dw4

IQ PARTNERS S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji spółki IQ...

IQ PARTNERS S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji spółki IQ Partners S.A. (2/2011)

Share
d232dw4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IQ PARTNERS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji spółki IQ Partners S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki IQ Partners S.A. informuje, iż od dnia dzisiejszego tj. 11 października 2011 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 1254/2011 z dnia 3 października 2011 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki IQ Partners S.A., do obrotu na rynku podstawowym GPW dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela IQ Partners S.A., o wartości nominalnej 1 zł każda: 1) 20.000.000 akcji serii A, 2) 1.853.000 akcji serii B, 3) 500.000 akcji serii C. Zgodnie z uchwałą Zarządu GPW nr 1255/2011 z dnia 3 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki IQ Partners S.A., dzień 11 października 2011 r. to również data wprowadzenia wymienionych akcji w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Wymienione akcje są oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem "PLIQPRT00017" i zgodnie
ze wspomnianą uchwałą nr 1255/2011 Zarządu GPW mają być notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "IQP" i oznaczeniem "IQP". O podjęciu przez Zarząd GPW wymienionych uchwał Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 66/2011 z dnia 4 października 2011 roku opublikowanego w systemie EBI, za pomocą którego Spółka wykonywała obowiązki informacyjne jako spółka, której akcje są notowane na rynku NewConnect. Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d232dw4

| | | IQ PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IQ PARTNERS S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wołoska | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 225670000 | | 225670001 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@iqpartners.pl | | www.iqpartners.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 113-268-28-30 | | 141064373 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Maciej Hazubski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d232dw4

Podziel się opinią

Share
d232dw4
d232dw4