Trwa ładowanie...
d2hkoi3
espi

IQ PARTNERS S.A. - Zmiana stanu posiadania (1/2011)

IQ PARTNERS S.A. - Zmiana stanu posiadania (1/2011)

Share
d2hkoi3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IQ PARTNERS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Emitenta IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu 24 stycznia 2011 roku zawiadomień od akcjonariuszy Emitenta.W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, Pan Maciej Hazubski poinformował o dokonaniu w dniu 19 stycznia 2011 roku zbycia łącznie 5.000.000 (pięciu milionów) akcji Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 zł (pięć milionów złotych).Przed dokonaniem powyższej transakcji Pan Maciej Hazubski posiadał 5.000.000 (pięć milionów) akcji Spółki., reprezentujących 22,37 proc. (dwadzieścia dwa i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 5.000.000 (pięć milionów), to jest 22,37 proc. (dwadzieścia dwa i trzydzieści siedem setnych procenta), głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki.Po dokonaniu powyższej transakcji Pan Maciej Hazubski nie posiada akcji Emitenta.Jednocześnie akcjonariusz Altraves Limited z siedzibą w Nikozji, reprezentowana przez Pana Macieja Hazubskiego, poinformowała o nabyciu łącznie 5.000.000 (pięciu milionów) akcji Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 zł (pięć milionów złotych).Przed dokonaniem powyższej transakcji Altraves Limited nie posiadała akcji Spółki. Po dokonaniu transakcji Altraves Limited posiada 5.000.000 (pięć milionów) akcji Spółki, reprezentujących 22,37 proc. (dwadzieścia dwa i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 5.000.000 (pięć milionów), to jest 22,37 proc. (dwadzieścia dwa i trzydzieści siedem setnych procenta), głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Według oświadczenia Altraves Limited nie ma podmiotów zależnych, posiadających akcje spółki IQ Partners S.A. a także nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu w okresie 12 miesięcy od złożenia przedmiotowego zawiadomienia.Pan Maciej Hazubski oświadcza, iż spółka Altraves Limited jest podmiotem założonym w celach inwestycyjnych, w którym posiada wraz z małżonką 100% udziałów.W związku z wyżej wymienioną transakcją od chwili obecnej Altraves Limited będzie podlegał obowiązkom informacyjnym wynikającym z ustawy o ofercie publicznej oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hkoi3

| | | IQ PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IQ PARTNERS S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wołoska | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 567 00 00 | | 22 567 00 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@iqpartners.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-24 Maciej Hazubski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hkoi3

Podziel się opinią

Share
d2hkoi3
d2hkoi3