Trwa ładowanie...
d4bx5h1
espi

IZNS IŁAWA S.A. - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej IZNS Iława Spółka Akcyjna. (31/2011)

IZNS IŁAWA S.A. - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej IZNS Iława Spółka Akcyjna. (31/2011)
Share
d4bx5h1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-01
Skrócona nazwa emitenta
IZNS IŁAWA S.A.
Temat
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej IZNS Iława Spółka Akcyjna.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Akcyjnej IZNS Iława informuje, że w dniu 30 listopada 2011 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Mariusza Staszaka z członkostwa w Radzie Nadzorczej IZNS Iława S.A. Pan Mariusz Staszak pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej i nie podał przyczyn rezygnacji.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IZNS IŁAWA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZNS IŁAWA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
14-200 Iława
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grunwaldzka 13
(ulica) (numer)
(089) 648-21-31 648-41-29
(telefon) (fax)
izns@izns.com.pl izns.com.pl
(e-mail) (www)
744-000-33-25 510258637
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Paweł Sobków Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bx5h1

Podziel się opinią

Share
d4bx5h1
d4bx5h1