Trwa ładowanie...
d1ob4oj
d1ob4oj
espi

IZOSTAL S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (26/2011)

IZOSTAL S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (26/2011)
Share
d1ob4oj

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | (skrócona nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | |
| Raport bieżący nr | | 26 | | / | (kod pocztowy) | 2011 | | | | (miejscowość) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Data sporządzenia: | | 2011-04-20 | (ulica) | | | | (numer) | | | | |
| | | | | | (telefon) | | | | | | | | |
| (fax) | | | | | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | (e-mail) | | | | (www) | | | | | |
| | | | | | (NIP) | | | | | | | | |
| (REGON) | | | IZOSTAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Izostal S.A. (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, że na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z § 12 pkt. 2 ppkt. g) Statutu Spółki podjęła uchwałę o wyborze firmy audytorskiej Kancelaria Porad Finansowo - Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Floriana 15 (wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 1695) do:?badania sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF rocznych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2011?2012?przeglądu sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF półrocznych sprawozdań finansowych Spółki w latach 2011 -2012.Dokonanie wyboru przez Radę Nadzorczą nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na okres dwóch lat.Spółka w przeszłości korzystała z usług w/w podmiotu w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata 2005 - 2010 oraz w zakresie badania historycznych informacji finansowych i prognoz na potrzeby
sporządzenia prospektu emisyjnego.Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku?w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZOSTAL S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-120 Zawadzkie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Polna 3
(ulica) (numer)
(77) 405 65 00 (77) 405 65 01
(telefon) (fax)
info@izostal.com.pl www.izostal.com.pl
(e-mail) (www)
756-00-10-641 530884678
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-20 Marek Mazurek Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
2011-04-20 Jacek Podwiński Wiceprezes Zarządu Dyrektor Handlowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ob4oj

Podziel się opinią

Share
d1ob4oj
d1ob4oj