Trwa ładowanie...
d3lfene

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Ustanowienie hipoteki (10/2015)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Ustanowienie hipoteki (10/2015)

Share
d3lfene

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipoteki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259) (?Rozporządzenie?) J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (?Spółka?) informuje, że w dniu 20 marca 2015 r. powzięła wiadomość, iż Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 19 marca 2015 r. dokonał wpisu hipoteki w dziale IV księgi Wieczystej nr GD1Y/00112532/4. Hipoteka w wysokości 59.850.000 zł ustanowiona została na prawie własności działki gruntu należącej do Spółki o nr 91/1, o powierzchni 2,0613 ha ha, położonej w Gdyni w rejonie ul. Parkowej (?Nieruchomość?). Hipoteka została ustanowiona na rzecz Getin Noble Banku S.A. z siedzibą w Warszawie. (?Bank?). Hipoteka zabezpiecza spłatę udzielonego przez Bank Spółce kredytu w wysokości
39.900.000,00 zł, odsetek, prowizji i opłat oraz innych należności ubocznych, z tytułu zawartej w dniu 10 lutego 2015 r. umowy kredytowej o nr KRI/14A573Q. Wartość obciążonej Nieruchomości w księgach rachunkowych wynosi 16.069.174,59 zł. Na Nieruchomości realizowana jest budowa Osiedla Bernadowo Park etap I, w którym to etapie znajduje się 196 lokali przeznaczonych do sprzedaży. Pomiędzy Spółką, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a Bankiem, osobami nim zarządzającymi nie występują żadne powiązania. Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość ustanowionej hipoteki przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lfene

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 05-091 | | Ząbki | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Radzymińska 326 | | 326 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22-77-17-708 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl | | jwconstruction.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 125-00-28-307 | | 010621332 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Wojciech Rajchert Członek Zarządu
2015-03-20 Małgorzata Ostrowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lfene

Podziel się opinią

Share
d3lfene
d3lfene