Trwa ładowanie...
d1o078a
espi

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (9/2013)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (9/2013)
Share
d1o078a

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259), J.W. Construction Holding S.A. ("Spółka") przekazuje informację o zwołaniu przez Spółkę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 marca 2013 roku, na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Ząbkach przy ul. Radzymińskiej 326. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest zwołane w celu podjęcia uchwały ustalającej wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego przez Radę Nadzorczą do indywidualnego nadzoru nad pracami Zarządu. Szczegółowy porządek obrad zawarty jest w Ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stanowiącym wraz projektami uchwał załącznik do niniejszego raportu. Ponadto Spółka przekazuje w załączeniu Uzasadnienie do
projektów uchwał oraz Informację o ogólnej liczbie akcji. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Walnego Zgromadzenia.pdf | Ogłoszenie o zwołanie NWZ na dzień 12.03.2013 r. | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał na NWZ na dzień 12.03.2013 r. | | | | | | | | | |
| | Uzasadnienie projektów uchwał.pdf | Uzasadniebnie projektów uchwał na NWZ na dzień 12.03.2013 r. | | | | | | | | | |
| | INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI.pdf | Informacje wymagane przez KSH - liczba akcji na dzień przekazania ogłoszenia o zwołaniu NWZ | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-091 Ząbki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Radzymińska 326
(ulica) (numer)
0 22 771 77 08 0 22 771 79 03
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl www.jwconstruction.com.pl
(e-mail) (www)
125-00-28-307 010621332
(NIP) (REGON)
d1o078a

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Magdalena Starzyńska Członek Zarządu
2013-02-14 Wojciech Rajchert Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o078a

Podziel się opinią

Share
d1o078a
d1o078a