WP

Jak kupić samochód za unijne pieniądze

Firma działająca w sektorze transportu i oferująca usługi z tym związane
nie otrzyma dotacji na nowy pojazd. Każda inna ma już jednak szanse.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Jak kupić samochód za unijne pieniądze
(AFP)
WP

Finansowanie zakupu środków transportu z funduszy Unii Europejskiej jest szczególnie delikatną kwestią. Wynika to z istnienia odrębnej polityki transportowej UE i objęcia jej specyficznymi przepisami, w tym dotyczącymi pomocy publicznej. Dlatego, badając szansę uzyskania unijnej dotacji na zakup pojazdów, trzeba dokonać podstawowego rozróżnienia. Inaczej będą bowiem traktowane firmy działające w sektorze transportu, a inaczej wszystkie pozostałe, czyli takie, które nie oferują takich usług.

Przewoźnicy wyłączeni

W sektorze transportu istnieją niewykorzystane moce oraz występują specyficzne problemy związane z możliwością naruszenia warunków konkurencji. Dlatego właśnie, jak możemy przeczytać w jednym z najnowszych rozporządzeń unijnych, koszty kwalifikowane inwestycji realizowanej przez takie firmy nie powinny obejmować środków transportu i urządzeń transportowych (rozporządzenie Komisji [WE] nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r.).

WP

Mówiąc wprost, firmy transportowe nie mogą się ubiegać o dotacje na zakup samochodów – ani osobowych, ani ciężarowych. Wyjątkiem mogą być przedsięwzięcia realizowane przez mikroprzedsiębiorstwa na terenach wiejskich, i do tego z zastrzeżeniem, że nie są one finansowane z funduszy strukturalnych, lecz ze środków polityki rolnej.

Inni mają szansę

_ O dotacje unijne na zakup pojazdów mogą się natomiast ubiegać podmioty, które nie wykonują działalności w sektorze transportowym _– wskazuje Marta Jasińska z Abbeys EDF. _ Jednak warunkiem otrzymania wsparcia jest wykazanie, że kupowane samochody stanowią niezbędny element przed- sięwzięcia i zostaną wykorzystane zgodnie z jego celem _ – dodaje Joanna Hejft-Wolska z Deloitte.

Co z tego wynika? Po pierwsze, o refundację wydatków związanych z nabyciem pojazdów mogą się ubiegać tylko te firmy, które nie prowadzą działalności w sektorze transportu. Po drugie, zakup samochodu nie może być jedynym elementem projektu, a już na pewno nie może być jego głównym celem.

WP

_ Pojazd musi być niezbędny do osiągnięcia głównego celu inwestycji _ – podkreśla Marta Jasińska. Zatem przygotowując wniosek, przedsiębiorca musi jednoznacznie wykazać, że bez środka transportu nie uda się osiągnąć zakładanego rezultatu. Ponadto trzeba zadeklarować, że samochód będzie używany tylko w celu realizacji projektu. Dlatego, jak wskazuje Joanna Hejft-Wolska, przedsiębiorca musi również przedstawić wiarygodną metodę weryfikacji takiego wykorzystania.

Sprawdź w regionie

Ponadto przedsiębiorca musi pamiętać, że nieco inne zasady mogą obowiązywać w zależności od tego, z jakiego źródła pozyskuje dotację. Czy jest to program krajowy (np. „Innowacyjna gospodarka”) czy jeden z programów regionalnych.

W niektórych województwach programy regionalne dodatkowo wskazują bowiem dopuszczalne kody według klasyfikacji środków trwałych. Wtedy zakup pojazdów musi się ograniczać tylko do wymienionych kategorii.

WP

Potencjalni beneficjenci są czasem również informowani o dodatkowych preferencjach instytucji zajmujących się przyjmowaniem i oceną wniosków. Przykładowo mogą one żądać zastosowania wiarygodnej metody weryfikacji wykorzystania środka transportu, wyłączając np. ręczne zapisy w karcie przebiegu pojazdu.

Na terenach wiejskich

Warto pamiętać, że oprócz funduszy strukturalnych, takich jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, który finansuje głównie regionalne programy operacyjne, lub PO "Innowacyjna gospodarka", w Polsce realizowany jest również Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

_ Rządzi się on nieco innymi prawami. Przykładowo środki transportu mogą być kosztem kwalifikowanym w działaniu "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" _ – mówi Joanna Hejft-Wolska. Ponadto PROW przewiduje możliwość zakupu przez mikroprzedsiębiorców działających w sektorze usług transportowych na terenach wiejskich środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż ośmiu osób łącznie z kierowcą.

WP

*Przykład *

Firma prowadząca działalność w sektorze usług dźwigowych ubiegała się o dotację na wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi dźwigowej. Jednak aby osiągnąć ten cel, potrzebowała nie tylko żurawi, lecz także pojazdów do transportu ciężkiego sprzętu. Dlatego w projekcie ujęła koszty związane z zakupem ciągników siodłowych i naczep ponadgabarytowych. Uzasadniała, że pojazdy te są jej niezbędne do świadczenia nowej usługi dźwigowej (główny cel projektu) i bez tego zakupu cały projekt legnie w gruzach.

Zakup tych pojazdów został jej zrefundowany. Firma musiała dodatkowo wyraźnie zadeklarować, że nie będzie wykorzystywać ich do świadczenia usług transportowych.

Michał Kołtuniak
Rzeczpospolita

WP
Polub WP Finanse
WP
WP