Trwa ładowanie...
d2pv8kr
d2pv8kr
Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Jest plan połączenia spółek Orlen Paliwa i Orlen Gaz w jeden podmiot

Spółki grupy kapitałowej PKN Orlen: Orlen Paliwa i Orlen Gaz zostaną połączone. Nastąpi to w wyniku przejęcia, poprzez przeniesienie majątku Orlen Gaz na Orlen Paliwa za udziały, które spółka przejmująca wyda wspólnikowi spółki przejmowanej, czyli PKN Orlen.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2pv8kr

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych podstawę połączenia stanowiły będą uchwały Zgromadzenia Wspólników obu podmiotów, czyli Orlen Paliwa i Orlen Gaz zawierające zgodę na plan połączenia - poinformowały spółki. Obecnie w obu podmiotach objętych planem połączenia 100 proc. udziałów posiada PKN Orlen.

W wyniku połączenia kapitał zakładowy Orlen Paliwa zostanie podwyższony z ponad 38,3 mln zł do prawie 81,3 mln zł poprzez utworzenie 4295 nowych udziałów o wartości nominalnej 10 tys. zł każdy. Połączenie nastąpi z dniem jego wpisania, podwyższenia kapitału zakładowego Orlen Paliwa, przez sąd rejestrowy.

W związku z planem połączenia dokonano wyceny Orlen Paliwa i Orlen Gaz. Na 1 lipca tego roku wartość księgowa kapitałów własnych w przypadku Orlen Paliwa wyniosła ponad 118,6 mln zł, a w przypadku Orlen Gaz ponad 132,9 mln zł.

d2pv8kr

Na połączenie spółek Orlen Paliwa i Orlen Gaz nie jest wymagana zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż podmioty te należą do tej samej grupy kapitałowej. W wyniku połączenia, spółka przejmowana - Orlen Gaz zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Spółka Orlen Paliwa, dawniej z siedzibą w Płocku (Mazowieckie), a od niedawna z siedzibą w Widełce (Podkarpackie) jest Regionalnym Operatorem Rynku PKN Orlen. Zajmuje się sprzedażą paliw, w tym różnego gatunku benzyn, oleju napędowego i oleju opałowego. Orlen Paliwa posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi ważną do 31 grudnia 2025 r. Obsługuje kilka tysięcy klientów instytucjonalnych i indywidualnych w kraju. Spółka działa od 1996 r., wcześniej m.in. pod nazwą Orlen PetroCentrum. Nowa nazwa spółki obowiązuje od 2012 r.

W lipcu tego roku Orlen Paliwa, wtedy z siedzibą w Płocku, poinformowała o połączeniu z inną spółką grupy kapitałowej PKN Orlen - Orlen PetroTank z siedzibą w Widełce. Powstał wówczas jeden podmiot pod nazwą: Orlen Paliwa z siedzibą w Widełce. Spółka argumentowała połączenie prowadzoną "dalsza optymalizacją hurtowego kanału sprzedaży paliw".

Istniejący od 1995 r. Orlen Gaz z grupy PKN Orlen jest największym podmiotem na krajowym rynku gazu płynnego. Zajmuje się sprzedażą propanu, butanu oraz mieszaniny propan-butan. posiada m.in. sześć rozlewni, terminal lądowy w Sokółce (Podlaskie) oraz terminal morski LPG w Szczecinie, przystosowany do rozładunku statków z gazem i magazynowania dostaw. Urządzenia obiektu umożliwiają tam też proces odwrotny: rozładunek autocystern i cystern kolejowych za pomocą sprężarek do zbiorników oraz załadunek statku ze zbiorników.

W 2014 r. Orlen Gaz podpisał ostateczną umowę sprzedaży segmentu butli gazowych spółce Gaspol, która przejęła prawo współpracy oraz obowiązki wynikające z umów z dotychczasowymi kontrahentami Orlen Gaz. Jak przypomniała wtedy spółka, segment butli gazowych został wystawiony tam na sprzedaż w 2011 r., zgodnie z założeniami zmodyfikowanej strategii, zakładającej m.in. koncentrację działalności na kluczowych segmentach, czyli autogazie, sprzedaży hurtowej oraz instalacjach przemysłowych.

d2pv8kr

Podziel się opinią

Share
d2pv8kr
d2pv8kr