Trwa ładowanie...
dflsn45

JR HOLDING - Udzielenie pożyczki spółce powiązanej. (54/2015) - EBI

JR HOLDING - Udzielenie pożyczki spółce powiązanej. (54/2015)

Share
dflsn45
NEW CONNECT
Raport EBI nr 54 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-04
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Udzielenie pożyczki spółce powiązanej.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, że zawarł umowę pożyczki ze Spółką Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie i w dniu 3 września 2015 r. wpłynęła do siedziby Emitenta obustronnie podpisana umowa pożyczki datowana na dzień 2 września 2015 roku między Emitentem, a spółką Columbus Energy S.A. Kwota pożyczki wynosi 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Celem pożyczki jest wzrost dynamiki rozwoju spółki Columbus Energy S.A., w której Emitent wraz z podmiotami powiązanymi posiada 49,50% akcji. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1% miesięcznie. Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż może w przyszłości mieć ona wpływ na sytuację majątkową Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust.2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dflsn45

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
January Ciszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dflsn45

Podziel się opinią

Share
dflsn45
dflsn45