Trwa ładowanie...
dpo6zf4

JR INVEST - Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej Emitenta. (12/2015) - EBI

JR INVEST - Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej Emitenta. (12/2015)

Share
dpo6zf4

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 12 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej Emitenta. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd JR INVEST S.A. (dalej: Emitent) z siedzibą w Krakowie, przekazuje do publicznej wiadomości przychody z działalności operacyjnej Emitenta oraz Spółek wchodzących w skład jego Grupy w miesiącu styczniu 2015r. W miesiącu styczniu 2015 roku przychody osiągnięte z najmu powierzchni komercyjnych przez JR INVEST S.A. były wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku 2014 o 5,63 %. Wyższe również o 4,47% były przychody z najmu zrealizowane przez Spółkę KPM INVEST Sp. z o. o., w której Emitent posiada 100% udziałów i w styczniu 2015 r. wyniosły 84.782 PLN. Spółka z Grupy Emitenta tj. PPH Inter - Prodryn Sp. z o. o. w styczniu 2015 roku osiągnęła przychody wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku 2014 o 22,47 %, a "Centrum Market Zielona Góra" Sp. z o. o. w miesiącu styczniu 2015 roku zrealizowała niższe o 5,84 % przychody operacyjne. Wyniosły one 126.433 PLN. W miesiącu styczniu 2015 przychody ze sprzedaży nowej spółki w grupie JR INVEST - Ganador Sp. z o.o. były na poziomie 21.768 PLN.
Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej związanej z wynajmem powierzchni komercyjnych osiągnięte w styczniu 2015 roku przez Grupę JR INVEST S.A. wyniosły 387.920 PLN, i są wyższe o blisko 11 % od skonsolidowanych przychodów z działalności operacyjnej w analogicznym okresie roku 2014, które wynosiły 349.528 PLN. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpo6zf4

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
January Ciszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpo6zf4

Podziel się opinią

Share
dpo6zf4
dpo6zf4