Trwa ładowanie...
d4j888r

JSW ma przedwstępną umowę sprzedaży SEJ na rzecz PGNiG Termika za 371,82 mln zł

Warszawa, 04.07.2016 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała z PGNiG Termika - spółką zależną Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - przedwstępną umowę sprzedaży akcji Spółki Energetycznej Jastrzębie (SEJ) za 371,82 mln zł, podała JSW.

Share
d4j888r

"Przedmiotowa umowa dotyczy sprzedaży 100% akcji SEJ przez JSW na rzecz PGNiG Termika. Strony przedmiotowej umowy zobowiązały się do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży, o zawarciu której JSW poinformuje odrębnym raportem bieżącym" - czytamy w komunikacie.

Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży planowane jest na początek sierpnia.

Łączna cena sprzedaży akcji SEJ wynosi 371 820 957 zł. PGNiG Termika dokona płatności zaliczki w wysokości 278 878 263 zł, a pozostała część ceny zostanie zapłacona w momencie podpisania przyrzeczonej umowy sprzedaży.

d4j888r

"W ramach transakcji uregulowane umownie zostały długoterminowe warunki zakupu przez SEJ od JSW węgla oraz metanu, a także sprzedaży do JSW mediów energetycznych w postaci ciepła, energii elektrycznej, chłodu i sprężonego powietrza" - czytamy dalej.

Umowa przewiduje także karę umowną w wysokości 9 mln zł za naruszenie przez JSW lub jej podmioty powiązane postanowień dotyczących zakazu konkurencji.

Przeniesienie akcji w wykonaniu przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji jest uwarunkowane (warunek zawieszający) od uzyskania przez każdą ze stron stosownych zgód korporacyjnych, dokonania zmian w programie emisji obligacji wyemitowanych przez SEJ, rozwiązania umowy o cash pooling rzeczywisty skutkującym zakończeniem udziału SEJ jako uczestnika cash pooling prowadzonego w ramach grupy kapitałowej JSW oraz zwolnienie poręczeń JSW, podano takżę.

Pod koniec maja br. JSW podpisała z PGNiG Termika list intencyjny w sprawie zbycia 100% akcji Spółki Energetycznej Jastrzębie.

d4j888r

SEJ zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła dla potrzeb kopalni JSW oraz innych odbiorców przemysłowych, a także produkcją ciepła dla ludności, którego dystrybucją zajmuje się PEC. SEJ dostarcza do PEC ok. 0,9 PJ energii cieplnej rocznie, co stanowi 60% całkowitej produkcji ciepła przez SEJ. Dodatkowo, SEJ zajmuje się wytwarzaniem sprężonego powietrza i chłodu dla kopalń JSW.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)

d4j888r

Podziel się opinią

Share
d4j888r
d4j888r