Trwa ładowanie...
d1cfbhm
15-02-2017 17:20

JSW: nagroda dla załogi dzięki efektom restrukturyzacji i stabilnej sytuacji firmy

Porozumienie ze związkami, przewidujące jednorazową nagrodę dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej i wyższe kategorie płacowe dla 10 proc. załogi, było możliwe "dzięki efektom działań restrukturyzacyjnych, a także stabilnej sytuacji finansowej firmy" - podała JSW.

d1cfbhm
d1cfbhm

"Pragniemy podkreślić, iż zawarcie porozumienia z organizacjami związkowymi wychodzi naprzeciw realizowanemu w spółce dialogowi społecznemu, a także w żadnym stopniu nie narusza postanowień zawartej umowy restrukturyzacyjnej. Zastrzegamy, iż priorytetem zarządu spółki jest realizacja przyjętego programu restrukturyzacji oraz wywiązanie się z zobowiązań, zaciągniętych względem instytucji finansowych, przy poszanowaniu prowadzonego w spółce dialogu społecznego" - przekazała w środę rzeczniczka JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer, w odpowiedzi na pytania PAP.

Chodzi o zawarte w końcu ubiegłego tygodnia porozumienie, przewidujące wypłatę 6 marca jednorazowej nagrody dla załogi JSW oraz przeszeregowanie do wyższych kategorii płacowych do 10 proc. pracowników. JSW podkreśla jednak, że nie ma to wpływu na obowiązywanie porozumienia z września 2015 r., na mocy którego na trzy lata w spółce zawieszono wypłatę tzw. 14. pensji i deputatu węglowego.

"Zapisy tego porozumienia nadal obowiązują w niezmienionej treści. Dzięki odpowiedzialnej postawie naszych partnerów społecznych i wyrzeczeniom załogi udało się spółce przetrwać największy kryzys, przy pełnej świadomości dalszych wyzwań stojących przed JSW. Środki przeznaczone na ten cel nie są na tyle znaczące, by w jakikolwiek sposób wpłynęły na realizacje programu restrukturyzacji i wypełnianie przez nas innych zobowiązań" - podała w środę JSW, odmawiając jednak podania kosztów realizacji zawartego ze związkami porozumienia, a także średniej wysokości jednorazowej nagrody dla pracowników.

Według rzeczniczki JSW dzięki podjętym w spółce działaniom, a także poprawie sytuacji na rynkach międzynarodowych, w ostatnich miesiącach sytuacja finansowa firmy zaczęła się stabilizować.

d1cfbhm

"Ceny węgla, a zatem i przychody, wzrosły, w związku z czym zarząd JSW, po trudnych negocjacjach ze związkami zawodowymi wyraził zgodę na wypłatę nagrody jednorazowej. Nagroda ma charakter uznaniowy, a o jej wysokości decydować będzie kierownictwo poszczególnych zakładów spółki, biorąc pod uwagę ocenę wykonania obowiązków i zadań służbowych przez pracownika" - podała spółka.

Dodatkowo zarząd JSW wyraził zgodę na przeszeregowanie części wyróżniających się pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem zaszeregowanych na najniższych kategoriach. "Od lutego 2013 r. w spółce wstrzymano grupowe przeszeregowania. Realizacja przeszeregowań grupowych jest naturalną formą prowadzenia ścieżki kariery zawodowej wyróżniających się pracowników, uwzględnioną w ramach planów długoterminowych spółki" - wskazała rzeczniczka JSW.

Według przedstawicieli JSW porozumienia zawierane przez zarząd ze związkami działającymi w firmie nie wymagają akceptacji innych organów spółki, jak rada nadzorcza czy walne zgromadzenie.

W środę pełniący funkcje właścicielskie wobec JSW minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział dziennikarzom, że w perspektywie prognozowanych spadków cen węgla koksowego JSW powinna zachować "ostrożność" w gospodarowaniu gotówką.

d1cfbhm

"Jeżeli cały rok bieżący utrzymałby się na tym poziomie (cen węgla koksowego - PAP) jak miesiąc styczeń czy grudzień, to rzeczywiście byłoby nawet wspaniale; ale rokowania są inne, więc tutaj musi być większa ostrożność" - powiedział dziennikarzom minister, komentując zapowiedź wypłaty jednorazowej nagrody pieniężnej dla pracowników JSW. Ocenił, że kierunek naprawy JSW był słuszny, a obecne wyniki spółki są - jak mówił - "dużo lepsze niż w ubiegłym roku".

"We wszystkich działaniach spółka jest na dużym plusie, natomiast faktem jest, że wierzyciele są sceptyczni do tych działań (wypłaty nagrody - PAP), w związku z tym, że uważają, iż ceny węgla jeśli chodzi o JSW - czyli węgla koksowego - nie utrzymają dosyć długo tak wysokiego poziomu. Taka jest opinia banków i wierzycieli. Związane to jest z tym, że koks nie drożeje (a jedynie drożeje węgiel koksowy - PAP). I z tego tytułu musi być duża ostrożność w zakresie gospodarowania gotówką" - powiedział w środę Tchórzewski.

Minister zaznaczył, że nie zna szczegółów planowanej wypłaty jednorazowej nagrody w JSW, a w spółce giełdowej zarząd ma dużo uprawnień. Ocenił przy tym, że sytuację należy widzieć w dalszej perspektywie, kiedy ceny węgla są niepewne. "Ja zalecam ostrożność w perspektywie" - podsumował szef resortu energii.

d1cfbhm

Porozumienie w tej sprawie zarząd spółki zawarł w lutym z działającymi w JSW reprezentatywnymi organizacjami związkowymi. W grudniu ubiegłego roku wystąpiły one o renegocjowanie zawartego jesienią 2015 r. porozumienia, zawieszającego na trzy lata wypłatę niektórych świadczeń pracowniczych, "w części dotyczącej zasad naliczania i wypłacania nagrody z okazji Dnia Górnika, wstrzymania wypłaty 14. pensji oraz wstrzymania prawa do deputatu węglowego". Zarząd spółki oświadczył wówczas, że zmiany w tamtym porozumieniu byłyby "bardzo niebezpieczne dla firmy".

Ostatecznie, w wyniku podjętych rozmów, strony zawarły porozumienie, którego treść upublicznili w ostatnich dniach związkowcy. Uzgodniono m.in., że 6 marca pracownicy JSW otrzymają jednorazową nagrodę. Według przedstawicieli strony związkowej, ma ona zrekompensować różnicę między starymi i nowymi zasadami naliczania "barbórki", czyli nagrody barbórkowej, która w przybliżeniu jest równa jednej pensji. Zawarte jesienią 2015 r. porozumienie nie zawiesiło wypłaty tego świadczenia, jednak za 2016 r. wyliczono je na nowych zasadach, uwzględniając jedynie dni robocze, bez nadgodzin i części deputatu węglowego. Wartość świadczenia była więc mniejsza, co wywołało niezadowolenie górników. Dlatego wysokość marcowej jednorazowej nagrody ma zależeć od różnicy pomiędzy wysokością nagrody barbórkowej, wypłacanej według starych zasad, a nagrody wyliczanej z 21 dni roboczych, bez nadgodzin i części deputatu.

W komunikacie do załogi, po zawarciu porozumienia, reprezentatywne związki zawodowe JSW zapowiedziały, że "jeżeli tylko sytuacja finansowa JSW SA ulegnie dalszej poprawie, zarząd spółki i reprezentatywne organizacje związkowe przystąpią do dalszego renegocjowania porozumienia z września 2015 r.".

Zawarte 16 września 2015 r. porozumienie na trzy lata (od 2016 r.) wstrzymało m.in. wypłatę tzw. 14. pensji i deputatu węglowego, a w przypadku administracji - także nagrody barbórkowej. Spółka informowała wówczas, że pozwoli to w okresie tych trzech lat ograniczyć koszty pracy o ok. 2 mld zł, czyli o ok. 20 proc.

d1cfbhm
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1cfbhm