Trwa ładowanie...
d10ia8k

JSW S.A. - Zawieszenie stosowania polityki dywidendowej za 2013 r. (6/2014)

JSW S.A. - Zawieszenie stosowania polityki dywidendowej za 2013 r. (6/2014)

Share
d10ia8k
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-12
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Zawieszenie stosowania polityki dywidendowej za 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka", "JSW") informuje, iż w dniu 12 marca 2014 roku podjął decyzję o zawieszeniu stosowania polityki dywidendowej JSW w zakresie wypracowanych wyników finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Zgodnie z polityką dywidendową Spółki zdefiniowaną w prospekcie emisyjnym z 2011 roku (str. 59) Zarząd Spółki w 2014 roku powinien zaproponować Walnemu Zgromadzeniu JSW S.A. wypłatę dywidendy na poziomie co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto za 2013 rok. Mając na uwadze: - potencjalne nabycie w 2014 roku kluczowych aktywów górniczych (nabycie przez JSW zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kompania Węglowa S.A. obejmującej kopalnię Knurów-Szczygłowice, o którym spółka informowała w raporcie nr 48/2013 z dnia 18.11.2013 r.), - realizowany program inwestycyjny, Zarząd JSW nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu JSW S.A. wypłaty dywidendy za 2013 rok.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10ia8k

| | | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | JSW S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 44-330 | | Jastrzębie-Zdrój | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 756 41 13 | | 32 756 26 71 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje@jsw.pl | | www.jsw.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 633-000-51-10 | | 271747631 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Robert Kozłowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
2014-03-12 Dariusz Bernacki Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10ia8k

Podziel się opinią

Share
d10ia8k
d10ia8k