Trwa ładowanie...
d33vngw

JUPITER NFI SA - Zawarcie aneksu do Umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu z dnia 12 lipca 1995 r...

JUPITER NFI SA - Zawarcie aneksu do Umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu z dnia 12 lipca 1995 roku; przekroczenie progu znaczącej umowy (2/2012)

Share
d33vngw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | JUPITER NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do Umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu z dnia 12 lipca 1995 roku; przekroczenie progu znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego SA informuje, że podpisany został aneks do Umowy o zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku, zawarty pomiędzy Jupiterem NFI S.A., a Trinity Management Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Firma Zarządzająca). Postanowienia aneksu obowiązują od 1 stycznia 2012r. Na mocy aneksu Strony postanowiły zmienić zapisy dotyczące wynagrodzenia w ten sposób, że za świadczenie usług zgodnie z Umową, Firma Zarządzająca otrzymywać będzie od Funduszu miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie za zarządzanie które ustalane będzie jako suma kwoty 200 000 (dwieście tysięcy) złotych oraz kwoty odpowiadającej wartości 0,157% aktywów Funduszu. Wartość aktywów ustalana będzie na podstawie ostatniego sprawozdania Funduszu opublikowanego przed danym miesiącem obowiązywania Umowy. Zgodnie z aneksem termin obowiązywania umowy został ustalony na 31 grudnia 2014 roku. Szacunkowa wartość umowy o zarządzanie ? obliczona w oparciu o wartość
aktywów Funduszu z ostatniego publikowanego sprawozdania, w okresie obowiązywania umowy tj. w ciągu 3 lat ? wyniesie około 21.000 tys. zł. W związku z zawarciem w/w aneksu łączna wartość umów zawartych przez Fundusz z GREMI Sp. z o.o. oraz podmiotami zależnymi od tej spółki przekroczyła próg 10% kapitałów własnych Emitenta i wyniosła 40.322.368,17 złotych. Umową o najwyższej wartości jest powyżej opisany aneks. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33vngw

| | | JUPITER NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | JUPITER NFI SA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-011 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wrocławska | | 53 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 632 13 50 | | 012 637 71 80 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | jupiter@jupiter-nfi.pl | | www.jupiter-nfi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5251347554 | | 011124742 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-02 Dariusz Leśniak Prezes Zarządu
2012-01-02 Artur Rawski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33vngw

Podziel się opinią

Share
d33vngw
d33vngw