Trwa ładowanie...
d26m619
d26m619
espi

JUTRZENKA - Informacja o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych (117/2011)

JUTRZENKA - Informacja o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych (117/2011)
Share
d26m619

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 117 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | JUTRZENKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd JUTRZENKI HOLDING S.A., zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i §3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych informuje, że w dniu 15 lipca 2011 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Spółki wiadomość o nabyciu 4.000 sztuk akcji Jutrzenka Holding S.A. po średniej cenie 3,45 zł za jedną akcję. W wyniku nabycia akcji Prezes Zarządu Spółki jest posiadaczem 134.495 sztuk akcji, co stanowi 0,09 % udziału w kapitale zakładowym oraz 177.295 głosów na walnym zgromadzeniu, co daje prawo do wykonywania 0,12% głosów na WZ Spółki. Tym samym podmioty działające w porozumieniu posiadają 90.722.095 sztuk akcji Jutrzenka Holding S.A., co stanowi 63,28% udziału w kapitale zakładowym oraz 90.764.895 głosów na wlanym zgromadzeniu, co daje prawo do wykonywania 63,28% głosów na WZ
Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

JUTRZENKA HOLDING S.A.
(pełna nazwa emitenta)
JUTRZENKA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-860 Opatówek
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zdrojowa 1
(ulica) (numer)
62 590 33 14 62 590 33 29
(telefon) (fax)
dzialprawny@colian.pl jutrzenka.com.pl
(e-mail) (www)
554-030-91-46 090205344
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-15 Marcin Szuława Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26m619

Podziel się opinią

Share
d26m619
d26m619