Trwa ładowanie...
d2htgyf
espi

JWW INVEST S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych - korekta ...

JWW INVEST S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych - korekta (10/2014)
Share
d2htgyf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-10
Skrócona nazwa emitenta
JWW INVEST S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych - korekta
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd JWW Invest S.A. ("Emitent") z siedzibą w Katowicach informuje, że w dniu 10 października 2014r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Emitenta informację o korekcie zawiadomienia z dnia 9 października 2014 ? w zakresie miejsca i trybu zawarcia transakcji. Pełna treść raportu po korekcie: Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd JWW Invest S.A. ("Emitent") z siedzibą w Katowicach informuje, że w dniu 09 października 2014 r. powziął informację od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, skorygowaną w dniu 10 października 2014 r., iż w dniu 08.10.2014 r. podmiot przez niego kontrolowany JWW Investment Limited dokonał sprzedaży 8 000 szt. akcji zwykłych na okaziciela Emitenta po cenie jednostkowej 5,00 zł. Transakcje sprzedaży dokonane zostały poza rynkiem regulowanym w ramach umowy kupna-sprzedaży. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Maria Wcisło Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2htgyf

Podziel się opinią

Share
d2htgyf
d2htgyf