Trwa ładowanie...
d2b9odk
espi

K&K HERBAL POLAND - Podpisanie umowy o współpracy, produkcji i dostawach z PPH ELDEX-MEDICAL - Zi ... - EBI

K&K HERBAL POLAND - Podpisanie umowy o współpracy, produkcji i dostawach z PPH ELDEX-MEDICAL - Zioła Ojca Klimuszki (24/2014)
Share
d2b9odk

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 24 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy o współpracy, produkcji i dostawach z PPH ELDEX-MEDICAL - Zioła Ojca Klimuszki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do listu intencyjnego z dnia 23 listopada 2012 roku, podpisanego pomiędzy Spółką a PPH ELDEX-MEDICAL o którym Spółka informowała w komunikacie EBI nr 15/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku, Zarząd K&K Herbal Poland S. A. informuje, że w dniu 5 listopada 2014 roku została zawarta umowa o współpracy, produkcji i dostawach z PPH ELDEX-MEDICAL Leszek Dudarski, ul. Laskowska 82, 62-051 Wiry/Poznań. Spółka ta jest właścicielem znanej marki suplementów diety opartych na recepturach Ojca Klimuszko. Umowa precyzuje zakres współpracy, produkcji i dostaw serii dziewięciu suplementów diety - nalewek pod marką własną. Spółka w ramach podpisanej umowy planuje eksport nalewek Ojca Klimuszki pod własną marką Franciscanum Herbs na rynki zagraniczne w oparciu o własną unikatową koncepcję dystrybucji, poprzez autoryzowanych dystrybutorów na zasadzie wyłączności w danym kraju. Koszty związane z wprowadzeniem do obrotu i uruchomienie eksportu pod własną marką Franciscanum Herbs zostaną sfinansowane ze środków
uzyskanych z emisji akcji serii E, o której Spółka informowała w komunikacie EBI nr 19/2014 z dnia 2 października 2014 roku i 22/2014 z dnia 20 października 2014 roku. Spółka planuje rozpoczęcie eksportu w I kwartale 2015 roku. O dalszym przebiegu w/w przedsięwzięcia Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Miłaszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b9odk

Podziel się opinią

Share
d2b9odk
d2b9odk