Trwa ładowanie...
d3elg4k
espi

K2 INTERNET S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (76/2010)

K2 INTERNET S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (76/2010)

Share
d3elg4k

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 76 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | K2 INTERNET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje animatora na akcjach Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd K2 Internet S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od pełnomocnika Pana Andrzeja Sykulskiego?Członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. o następującej treści: "Na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z poźn. zm.), działając w imieniu Andrzeja Sykulskiego?osoby pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, uprzejmie informuję, że w dniach 14-20 grudnia 2010 r. Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, będący w stosunku do ww. Andrzeja Sykulskiego "osobą blisko związaną" w rozumieniu art. 160 ust. 2 powołanej ustawy, w dokonywanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku regulowanym) transakcjach zbywał i nabywał akcje K2 Internet S.A. Transakcje te realizowane były w ramach pełnionej na rzecz K2 Internet S.A. przez Trigon Dom Maklerski S.A. funkcji animatora emitenta. Wykaz zrealizowanych transakcji?w załączeniu."Opis
transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | załącznik do RB 76.2010.pdf | Załącznik do RB 76/2010 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3elg4k

| | | K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | K2 INTERNET S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-145 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | al. Solidarności | | 74A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 448 70 00 | | +48 22 448 71 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@k2.pl | | www.k2.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-19-83-801 | | 016378720 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Janusz Żebrowski Prezes Zarządu Janusz Żebrowski
2010-12-23 Tymoteusz Chmielewski Wiceprezes Zarządu Tymoteusz Chmielewski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3elg4k

Podziel się opinią

Share
d3elg4k
d3elg4k