Trwa ładowanie...
d3yqu2q
d3yqu2q
espi

K2 INTERNET S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ K2 Internet S....

K2 INTERNET S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ K2 Internet S.A. (35/2011)
Share
d3yqu2q

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | K2 INTERNET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ K2 Internet S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki K2 Internet S.A. (Spółka) informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się dnia 19 kwietnia 2011 roku, udział akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu był następujący:1. ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FIO posiadał 60.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 60.000 głosów, co stanowiło 7,08% głosów na tym ZWZ i odpowiada 2,96% ogólnej liczby głosów w Spółce,2. LUKAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY posiadał 70.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 70.000 głosów, co stanowiło 8,26% głosów na tym ZWZ i odpowiada 3,46% ogólnej liczby głosów w Spółce,3. JANUSZ PRZEMYSŁAW ŻEBROWSKI posiadał 219.280 akcji Spółki, z których przysługiwało 219.280 głosów, co stanowiło 25,86% głosów na tym ZWZ i odpowiada 10,82% ogólnej liczby głosów w Spółce,4. BMP MEDIA INVESTORS AG&Co KGaA posiadała 366.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 366.000 głosów, co stanowiło 43,17% głosów na tym ZWZ i odpowiada 18,07% ogólnej
liczby głosów w Spółce,5. TOMASZ TOMCZYK posiadał 87.815 akcji Spółki, z których przysługiwało 87.815 głosów, co stanowiło 10,36% głosów na tym ZWZ i odpowiada 4,33% ogólnej liczby głosów w Spółce. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
K2 INTERNET S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-145 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Solidarności 74A
(ulica) (numer)
+48 22 448 70 00 +48 22 448 71 01
(telefon) (fax)
biuro@k2.pl www.k2.pl
(e-mail) (www)
951-19-83-801 016378720
(NIP) (REGON)
d3yqu2q

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-20 Janusz Żebrowski Prezes Zarządu Janusz Żebrowski
2011-04-20 Tymoteusz Chmielewski Wiceprezes Zarządu Tymoteusz Chmielewski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yqu2q

Podziel się opinią

Share
d3yqu2q
d3yqu2q