Trwa ładowanie...
d339xj0
kalendarium

Kalendarium rynku kapitałowego 10.07.-16.11.2009

...
Share
d339xj0
  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

PIĄTEK, 10 LIPCA

Voltex - zakończenie budowy księgi popytu w ramach oferty 4 mln akcji serii C;

d339xj0

Lentex - dzień ustalenia prawa do 1,3 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 23 lipca;

Nepentes - dzień wypłaty 0,19 zł dywidendy na akcję;

Będzin - dzień ustalenia prawa do 1,80 zł dywidendy na akcję;

Petrolinvest - wprowadzenie do obrotu 184.616 akcji serii F, 2.613.163 akcji serii G, 447.942 akcji serii H, 599.212 akcji serii K, 2.100.000 akcji serii L oraz 730.000 akcji serii M.

d339xj0

PONIEDZIAŁEK, 13 LIPCA

Voltex - publikacja ceny emisyjnej akcji serii C;

NFI Empik - WZA;

Agora - wprowadzenie do obrotu giełdowego 382.013 akcji serii B;

d339xj0

WTOREK, 14 LIPCA

Voltex - początek przyjmowania zapisów na akcje serii C. Przyjmowanie zapisów potrwa do 17 lipca;

Rafako - dzień ustalenia prawa do 0,15 zł dywidendy na akcję;

SkyEurope - WZA o obniżeniu kapitału zakładowego i konsolidacji akcji w stosunku 5:1;

d339xj0

Impexmetal - ciąg dalszy WZA spółki rozpoczętego 25 czerwca;

ŚRODA, 15 LIPCA

PKN Orlen - wznowienie obrad WZA spółki;

CZWARTEK, 16 LIPCA

d339xj0

KGHM - dzień ustalenia prawa do dywidendy;

Lubawa - dzień ustalenia prawa do 0,03 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 29 lipca;

Cognor - nadzwyczajne wale o połączeniu ze Złomreksem i warunkach połączenia;

PIĄTEK, 17 LIPCA

d339xj0

Voltex - zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C;

Moj - ustalenie prawa do 0,05 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 6 sierpnia;

NTT System - ustalenie prawa do 0,03 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 31 lipca;

Projprzem - dzień wypłaty 1 zł dywidendy na akcję;

Nicolas Games - WZA;

PONIEDZIAŁEK, 20 LIPCA

Voltex - przydział akcji serii C;

Torfarm - proponowany dzień wypłaty 1,85 zł dywidendy;

Budimex - proponowany dzień wypłaty 5,84 zł dywidendy na akcję;

Magellan - NWZA spółki ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

WTOREK, 21 LIPCA

Internet Group - ostatni dzień notowań praw poboru akcji s. G;

Bankier.pl - dzień wypłaty 0,39 zł dywidendy na akcję;

Forte - dzień ustalenia prawa do 0,10 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 5 sierpnia;

BBI Zeneris - WZA spółki w sprawie pokrycia straty za 2008 roku;

Euromark - WZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008/09;

Wielton - dzień ustalenia prawa do 0,24 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 22 LIPCA

NFI Octava - WZA spółki m.in. ws. podziału zysku i zatwierdzenia sprawozdania za 2008 rok;

ZEG - ciąg dalszy WZA spółki rozpoczętego 25 czerwca;

GF Premium - NWZA ws. przeznaczenia niewypłaconej dywidendy z akcji własnych nabytych przez spółkę i umorzenia 300 tys. akcji własnych;

CZWARTEK, 23 LIPCA

Lentex - wypłata 1,3 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 24 LIPCA

Fortis Bank - koniec zapisów na akcje banku;

Staleksport - WZA spółki;

PONIEDZIAŁEK, 27 LIPCA

Wawel - dzień ustalenia prawa 10 zł dywidendy na akcję;

Jupiter NFI - ZWZ spółki;

WTOREK, 28 LIPCA

Procad - dzień wypłaty 0,12 zł dywidendy na akcję;

Rafako - dzień wypłaty 0,15 zł dywidendy na akcję;

Będzin - dzień wypłaty 1,80 zł dywidendy na akcję;

FAM Grupa Kapitałowa - nadzwyczajne walne o wycenie wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych i zmianach w statucie;

ŚRODA, 29 LIPCA

Wandalex - dzień ustalenia prawa do 2 groszy dywidendy na akcję. Wypłata nastąpi 12 sierpnia;

Lubawa - wypłata 0,03 zł dywidendy na akcję;

Trakcja Polska - NWZA spółki ws. połączenia ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych;

PSW Holding - ZWZA spółki;

CZWARTEK, 30 LIPCA

Trakcja Polska - ustalenie prawa do 0,10 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 15 września;

NTT System - wypłata 0,03 zł dywidendy na akcję;

LSI Software - NWZA w sprawie powołania rady nadzorczej;

NOVITUS - NWZA w sprawie rozszerzenia składu rady nadzorczej spółki siódmej kadencji;

Rafamet - NWZA w sprawie wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

Rafako - NWZA w sprawie wyboru rady nadzorczej, ustalenia programu motywacyjnego i zmian w statucie;

Hydrotor - NWZA w sprawie uzupełnienia rady nadzorczej;

Police - NWZA o zmianach w składzie rady nadzorczej;

BBI Development NFI - WZA o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2008, zmianach w radzie nadzorczej i zmianach w statucie;

Centrum Klima - NWZA m.in. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty publicznej;

PIĄTEK, 31 LIPCA

TU EUROPA - nadzwyczajne walne o zmianach w statucie i powołaniu członka rady nadzorczej;

ZA Puławy - NWZ o zmianie statutu spółki;

Petrolinvest - NWZA w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru;

Getin Holding - NWZ o zmianie statutu, regulaminu RN i regulaminu WZ;

Skyline Investment - NWZA w sprawie zmian w statucie oraz zmian w regulaminie walnego zgromadzenia;

Magellan - NWZA w sprawie zmian w statucie, regulaminie walnego zgromadzenia i regulaminie rady nadzorczej;

Wistil - NWZA w sprawie uzupełnienia rady nadzorczej, ustanowienia hipoteki i zmian w statucie;

LC Corp - NWZA w sprawie skupu akcji własnych, zmian w statucie, regulaminie rady nadzorczej i regulaminie walnego zgromadzenia;

  • Pol-Mot Warfama - NWZA w sprawie połączenia ze spółką FMR Pol-Mot Opalenica;
  • Optopol - WZA m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2008 rok;
  • Enea - NWZA w sprawie zmian w statucie spółki;
  • Wealth Bay - NWZA m.in. w sprawie powołania członków rady nadzorczej;
  • NTT System - NWZA m.in. w sprawie zmian w radzie nadzorczej, zmian w statucie i regulaminie RN i WZ;
  • MCI Management - NWZA m.in. w sprawie zmian uchwał dotyczących emisji obligacji zamiennych serii B i emisji akcji serii J;

SOBOTA, 1 SIERPNIA

Unibep - NWZA w sprawie połączenia ze spółkami Unihouse i Makbud oraz zmian w statucie;

  • PolRest - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa i zgody na zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

PONIEDZIAŁEK, 3 SIERPNIA

Wodkan - wypłata 16 groszy dywidendy na akcję;

WTOREK, 4 SIERPNIA

Pekao - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego;

ŚRODA, 5 SIERPNIA

Forte - dzień wypłaty 0,10 zł dywidendy na akcję;

Wielton - dzień wypłaty 0,24 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 6 SIERPNIA

KGHM- wypłata pierwszej części dywidendy w kwocie 1,432 mld zł;

Moj - wypłata 0,05 zł dywidendy na akcję;

Atlanta Poland - NWZ ws. połączenia z Bakal Center;

PONIEDZIAŁEK, 10 SIERPNIA

Jutrzenka - dzień ustalenia prawa do 0,03 zł dywidendy na akcję;

Holdikom - NWZA w sprawie zniesienia dematerializacji akcji spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez MTS-CeTO;

WTOREK, 11 SIERPNIA

Unima 2000 - dzień ustalenia prawa do 0,18 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 1 września;

ŚRODA, 12 SIERPNIA

Wandalex - dzień wypłaty 2 groszy dywidendy na akcję;

Wawel - dzień wypłaty 10 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 13 SIERPNIA

Enea - dzień ustalenia prawa do 0,46 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 31 sierpnia;

PIĄTEK, 21 SIERPNIA

Próchnik - NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej;

WTOREK, 25 SIERPNIA

Śnieżka - dzień ustalenia prawa do 1,35 zł dywidendy na akcję

ŚRODA, 26 SIERPNIA

PGNiG - dzień ustalenia prawa do 0,09 zł dywidendy na akcję

CZWARTEK, 27 SIERPNIA

Beef-San - NWZA o zmianach w składzie rady nadzorczej;

Emperia - dzień ustalenia prawa do 0,59 zł dywidendy na akcję;

Kolastyna - WZA o emisji akcji serii H;

PIĄTEK, 28 SIERPNIA

Mostostal Płock - dzień ustalenia prawa do 4,25 zł dywidendy na akcję;

Jutrzenka - dzień wypłaty 0,03 zł dywidendy na akcję;

Erg SA - NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży, zmian w statucie i zmian w radzie nadzorczej;

PONIEDZIAŁEK, 31 SIERPNIA

Enea - wypłata 0,46 zł dywidendy na akcję;

ZA Tarnów - wypłata pierwszej części dywidendy w kwocie 13,29 mln zł. Wypłata drugiej części nastąpi 6 listopada;

Bank Millennium - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego;

PKO BP - publikacja raportu półrocznego;

WTOREK, 1 WRZEŚNIA

Unima - dzień wypłaty 0,18 zł dywidendy na akcję;

Tell - dzień ustalenia prawa do 0,5 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 15 września;

Polimex-Mostostal - dzień ustalenia prawa do dywidendy;

WTOREK, 8 WRZEŚNIA

Stalprodukt - ustalenie prawa do 8 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 24 września;

Śnieżka - dzień wypłaty 1,35 zł dywidendy na akcję;

Kredyt Inkaso - dzień ustalenia prawa do 0,9 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 9 WRZEŚNIA

Emperia - dzień ustalenia prawa do 0,59 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 10 WRZEŚNIA

Ferrum - NWZA w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, wyrażenia zgody do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży i rozszerzenia składu rady nadzorczej;

WTOREK, 15 WRZEŚNIA

Tell - dzień wypłaty 0,5 zł dywidendy na akcję;

Ipopema Secutities - dzień ustalenia prawa do dywidendy z zysku za 2008 r.;

Trakcja Polska - wypłata 0,10 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 16 WRZEŚNIA

Polimex-Mostostal - dzień wypłaty 1 grosza dywidendy;

CZWARTEK, 17 WRZEŚNIA

Mostostal Płock - dzień wypłaty 4,25 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 18 WRZEŚNIA

Kruszwica - proponowany dzień ustalenia prawa do 3 zł dywidendy na akcję;

Stalprofil - dzień ustalenia prawa do 0,11 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 8 października;

Hydrotor - dzień ustalenia prawa do 1,8 zł dywidendy na akcję;

WTOREK, 22 WRZEŚNIA

Kogeneracja - dzień ustalenia prawa do 2,05 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 13 października;

Kredyt Inkaso - dzień wypłaty 0,9 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 23 WRZEŚNIA

PKO BP proponowany dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D nowej emisji;

CZWARTEK, 24 WRZEŚNIA

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2009;

PKO BP - dzień ustalenia prawa do 1 zł dywidendy na akcję;

Stalprodukt - wypłata 8 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 28 WRZEŚNIA

NG2 - dzień ustalenia prawa do 1 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 16 października;

ŚRODA, 30 WRZEŚNIA

Ipopema Secutities - dzień wypłaty dywidendy z zysku za 2008 r.;

PIĄTEK, 2 PAŹDZIERNIKA

PGNiG - dzień wypłaty 0,09 zł dywidendy na akcję

PONIEDZIŁEK, 5 PAŹDZIERNIKA

PKO BP - proponowany dzień wypłaty dywidendy;

ŚRODA, 7 PAŹDZIERNIKA

Hydrotor - dzień wypłaty 1,8 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 8 PAŹDZIERNIKA

Kruszwica - proponowany dzień ustalenia prawa do 3 zł dywidendy na akcję;

Stalprofil - wypłata 0,11 zł dywidendy na akcję;

WTOREK, 13 PAŹDZIERNIKA

Kogeneracja - wypłata 2,05 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 16 PAŹDZIERNIKA

NG2 - wypłata 1 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 21 PAŹDZIERNIKA

Cyfrowy Polsat - wypłata drugiej transzy dywidendy z zysku netto za 2008 rok w wysokości 25 groszy na akcję;

ŚRODA, 28 PAŹDZIERNIKA

Telekomunikacja Polska - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009 roku

CZWARTEK, 29 PAŹDZIERNIKA

PKO BP - dzień ustalenia prawa poboru akcji nowej emisji;

SOBOTA, 31 PAŹDZIERNIKA

PBG - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2009;

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2009;

ŚRODA, 4 LISTOPADA

BRE - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009 r;

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009 r;

PIĄTEK, 6 LISTOPADA

ZA Tarnów - wypłata drugiej części dywidendy w kwocie 22,59 mln zł;

KGHM- wypłata drugiej części dywidendy w kwocie 904 mln zł;

WTOREK, 10 LISTOPADA

Agora - publikacja raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2009 roku;

Polimex-Mostostal - publikacja raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2009 roku.

CZWARTEK, 12 LISTOPADA

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2009 roku;

PIĄTEK, 13 LISTOPADA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za trzeci kwartał 2009 roku;

KGHM - przedstawi skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2009 roku

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009 r;

SOBOTA, 14 LISTOPADA

Cersanit przedstawi skonsolidowany raport za III kw. 2009 roku

PONIEDZIAŁEK, 16 LISTOPADA

PBG - publikacja raportu kwartalnego za III kw. 2009 roku;

Grupa Lotos - publikacja raportu kwartalnego za III kw. 2009 roku

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za trzeci kwartał 2009 roku;

Bioton - publikacja skonsolidowanego raportu za trzeci kwartał 2009 roku. (PAP)

pel/

d339xj0

Podziel się opinią

Share
d339xj0
d339xj0