Trwa ładowanie...
dn4so4w

Kalendarium rynku kapitałowego 12.01.- 14.11.2011

...

Share
dn4so4w

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego w dniach 12.01. - 14.11.2011

 • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

ŚRODA, 12 STYCZNIA

 • Direct eServices - debiut spółki na NewConnect;
dn4so4w

Urlopy.pl - koniec trwającego od 23 grudnia 2010 r. zawieszenia obrotu akcjami na NewConnect w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji;

Wadex - wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii A2 i B z jednoczesnym wykluczeniem tych akcji z obrotu na NewConnect;

 • 11 Bit Studios - dzień pierwszego notowania na rynku NewConnect 1.000.000 akcji serii A, 494.200 akcji serii B, 376.561 akcji serii C;

Widok Energia - pierwszy dzień notowań obligacji na Catalyst;

dn4so4w

CZWARTEK, 13 STYCZNIA

 • Power Price - debiut spółki na rynku NewConnect, do obrotu zostaną wprowadzone: 1.000.001 akcja serii A, 13.000.000 akcji serii B;
 • AD Drągowski - dzien ostatniego notowania 6.000.000 praw do akcji serii E;

Energomontaż Południe - wznowienie obrad NWZA;

dn4so4w

East Pictures - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C, D, E, F w ramach subskrypcji prywatnej;

PIĄTEK, 14 STYCZNIA

 • M Development - dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A, 12.550.000 akcji serii B, 6.079.400 akcji serii C;
 • AD Drągowski - wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym 6.000.000 akcji serii E;
dn4so4w

Ferro - NWZA w sprawie emisji do 10,48 mln akcji serii D, dzięki której chce sfinansować zakup NOVASERVIS;

Intersport - NWZA w sprawie zmiany statutu spółki;

Black Point - NWZA;

TF SKOK - NWZA o połączeniu ze spółką Hardware Software Outsourcing;

dn4so4w

PONIEDZIAŁEK, 17 STYCZNIA

Ruch - wykluczenie z obrotu giełdowego akcji spółki;

GF Premium - koniec przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez Pragma Inkaso;

Victoria AOC - NWZA w sprawie emisji akcji serii M i O oraz przeniesienia notowań spółki na rynek główny GPW;

dn4so4w

e-Kiosk - NWZA w sprawie emisji akcji serii E, F i G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

WTOREK, 18 STYCZNIA

AB SA - dzień ustalenia prawa do 0,30 zł dywidendy na akcję;

Konsorcjum Stali - NWZA ws. zmian w radzie nadzorczej;

Magellan - NWZA o skupie akcji własnych;

Index Copernicus International - NWZA o splicie akcji i podwyższeniu kapitału;

ŚRODA, 19 STYCZNIA

Trakcja Polska - NWZA w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki;

Instal-Lublin - początek przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje spółki ogłoszone przez Petrofox, W. Góreckiego i E. Tyrna;

CZWARTEK, 20 STYCZNIA

Empik - NWZA es. emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;

Ekopol GH - NWZA;

Rafamet - NWZA o zmianach w składzie rady nadzorczej;

Instal Lublin - NWZA w sprawie kupna spółki Awbud i podwyższenia kapitału;

Famur - NWZA o zmianach w statucie;

PONIEDZIAŁEK, 24 STYCZNIA

PC GUARD - NWZA o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, z wyłączeniem prawa poboru;

DZ Bank Polska - NWZA w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji spółki;

Małkowski-Martech - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

WTOREK, 25 STYCZNIA

Lokaty Budowlane - NWZA w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze wniesienia aportem do nowo utworzonej spółki;

ZUE - NWZA ustali wysokość wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej;

ŚRODA, 26 STYCZNIA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych grupy za IV kw. 2010 r.;

Vedia - NWZA w sprawie emisji akcji serii D i E;

Krakchemia - NWZA wybierze nowych członków rady nadzorczej;

Monnari - NWZA w sprawie emisji 12,5 mln nowych akcji w wyłączeniem prawa poboru;

CZWARTEK, 27 STYCZNIA

Eurosnack - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji F, G, H i I z wyłączeniem prawa poboru;

TravelPlanet - NWZA o zmianach w radzie nadzorczej;

Atlantis Energy - NWZA o emisji 504.192.000 akcji serii E z prawem poboru;

Fon Ecology - NWZA w sprawie emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru;

PONIEDZIAŁEK, 31 STYCZNIA

Kolastyna - NWZA o zmianach w radzie nadzorczej;

Infinity - NWZA w sprawie zmian w statucie oraz emisji akcji s R i S z wyłączeniem prawa poboru;

Black Lion - NWZA o zmianach w kładzie rady nadzorczej;

Vidis - NWZA w sprawie zmiany statutu spółki;

Sfinks - NWZA w sprawie emisji akcji serii I;

WTOREK, 1 LUTEGO

Millennium - publikacja wstępnych wyników za IV kw. 2010 r.;

Instal-Lublin - ostatni dzień przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje spółki ogłoszone przez Petrofox, W. Góreckiego i E. Tyrna;

ŚRODA, 2 LUTEGO

COGNOR - NWZA w sprawie nabycia od akcjonariusza emitenta, tj. ZŁOMREX SA w Poraju wszystkich posiadanych przez ZŁOMREX SA akcji i udziałów w spółkach : ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostal Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych SA za łączną cenę nie wyższą niż 703.000.000 zł;

CZWARTEK, 3 LUTEGO

Polski Holding Rekrutacyjny - NWZA w sprawie emisji do 3 mln akcji serii D oferowanych w ramach subskrybcji prywatnej;

Mediatel - NWZA w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej;

PIĄTEK, 4 LUTEGO

Partex - NWZA w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;

Puławy - proponowany dzień wypłaty dywidendy w wysokości 1 zł na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 7 LUTEGO

 • ZREMB-Chojnice - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, przyjęcia programu motywacyjnego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych;
 • R&C Union - NWZA w sprawie emisji do 4 mln akcji serii D z prawem poboru;

WTOREK, 8 LUTEGO

*Internity - NWZA o splicie akcji;

ŚRODA, 9 LUTEGO

AB SA - dzień wypłaty 0,30 zł dywidendy na akcję;

 • Lug - NWZA w sprawie zmiany zasad rachunkowości i wprowadzenia sprawozdań finansowych spółki zgodnie z MSR i MSSF;

CZWARTEK, 10 LUTEGO

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za IV kw.;

PONIEDZIAŁEK, 14 LUTEGO

 • R&C Union - proponowany dzień prawa poboru akcji serii D;

WTOREK, 15 LUTEGO

Lubawa - NWZA w sprawie emisji akcji serii F;

ŚRODA, 23 LUTEGO

TP SA - publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 r;

PONIEDZIAŁEK, 28 LUTEGO

Millennium - publikacja raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2010 rok;

PIĄTEK, 18 MARCA

Fon Ecology - proponowany dzień prawa poboru akcji s. D;

 • Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok;

PONIEDZIAŁEK, 21 MARCA

Getin Holding - dzień prawa poboru akcji s. O;

 • Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 r.;

CZWARTEK, 31 MARCA

PKN Orlen - publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego;

CZWARTEK, 21 KWIETNIA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych grupy za I kw. 2011 r.;

PIĄTEK, 29 KWIETNIA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw.;

PIĄTEK, 13 MAJA

 • Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 r.;

PONIEDZIAŁEK, 16 MAJA

 • Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 r.;

WTOREK, 26 LIPCA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych grupy za II kw. 2011 r.;

PIĄTEK, 26 SIERPNIA

 • Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 r.;

WTOREK, 30 SIERPNIA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego;

 • Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 r.;

PIĄTEK, 21 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych grupy za III kw. 2011 r.;

CZWARTEK, 27 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw.;

ŚRODA, 9 LISTOPADA

 • Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 r.;

PONIEDZIAŁEK, 14 LISTOPADA

 • Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2011 r.;

(PAP)

pam/

dn4so4w

Podziel się opinią

Share
dn4so4w
dn4so4w